Boligaksjonen får støtte av prorektor ved Bergen Arkitektskole, Øyvind Beyer. I et brev til byrådet ber han om at riving av Jonsvollskvartalet ikke blir akseptert før endelige planer for ny bebyggelse er på plass. Han ber også kommunen om å pålegge huseier Ole Jan Strønen å ruste opp eiendommene slik at de kan bli akseptable husvære av enkel standard.

Underskrifter

Anne-Kathrine Vabø i boligaksjonen sier at rapporten som firmaet E & E Eide AS har laget på oppdrag fra Strønen ser ut til å ha tatt tak i de verste eksemplene på forfall og stemplet hele kvartalet ut fra det.

— Vi mener at husene fortjener å bli behandlet ett for ett. Vi håper også at byrådet ikke baserer seg på en enkel og ufullstendig rapport når de skal bestemme seg på onsdag. Byrådet bør utsette denne drastiske avgjørelsen til de har skaffet seg en bedre oversikt over tilstanden i kvartalet, sier Vabø.

Hun forteller at boligaksjonen har gått i Nøstet-området for å samle underskrifter mot riving og parkeringsplass i Jonsvollkvartalet:

— Vi regner med å levere tre hundre lokale underskrifter tirsdag. Også velforeningen er mot parkeringsplassen. Det er nok av eksempler på at midlertidige parkeringsplasser i denne byen har en tendens til å vare veldig lenge. Vi ønsker også at vedtaket om parkeringsplass kommer opp i bystyret, sier hun.

Vabø poengterer også at en forutsetning for rivningsvedtaket fra 1998 var at det skulle utarbeides en helhetlig plan for bebyggelse i området. Denne gangen kreves ingen slike planer.

— Dermed premierer kommunen huseierens tiltaksløshet. Han belønnes med høye inntekter på sentrale parkeringsplasser i stedet.

Alvorlig

Arkitektskolens prorektor Beyer skriver i sitt brev at «det er grunn til å reagere på at man vil vurdere å gjøre ett så alvorlig og ikke reverserbart vedtak basert på en så vidt overflatisk rapport. Det må i det minste forventes av en kommune at hvert enkelt hus vurderes nøye slik at individuelle vurderinger kan gjøres før vedtak kan fattes».

Beyer er spesielt bekymret over at kommunen er villig til å «premiere spekulanter som neglisjerer sine eiendommer ved å la dem forfalle til det uforsvarlige (...) og lar en huseier drive planlagt nedbygging uten å pålegge vedkommende en ny og bedre oppbygging». Beyer mener også det er uakseptabelt at kommunen lar husvære stå tomme i en av byens sentrale strøk uten å pålegge huseier å ruste opp for beboelse.

Han ber derfor om at kommunen både krever planer for bebyggelse, samt at de pålegger Strønen å reparere noen av husene slik at de blir beboelige.

I rapporten blir husene i Jonsvollskvartalet karakterisert slik:

«Kondemnabel bebyggelse, utgått både på dato og på grunn av normal nedbrytning, som skulle være fjernet for lenge siden».

Onsdag kan altså byrådet besegle husenes skjebne.