— Dette er noe en advokat bør avstå fra. Det kan skape en situasjon der det er fare for misbruk. Jeg kjenner ikke til mange advokater som gjør det samme, sier Berit Reiss-Andersen, leder for advokatforeningen.

I går skrev BT at politiet brukte hemmelige metoder for å avlytte Dung Tran Larsens drapssiktede ektemann sine samtaler med advokaten. Etter løslatelsen av ektemannen i november 2007, ble han utstyrt med en telefon som var registrert på advokat Frode Skogvold. Denne telefonen ble sporet opp av politiet og avlyttet.

Skal slå av Både advokatforeningen og advokat John Christian Elden, som har sittet i Kontroll og metodeutvalget for kommunikasjonskontroll, er klare på at politiet har brutt loven dersom de har lyttet på samtaler mellom advokat Skogvold og hans drapssiktede klient.

Berit Reiss-Andersen, leder i advokatforeningen, sier at det ulovlige ikke består i at de har fått avlytting på selve telefonapparatet, men at de skal ha lyttet på klientsamtalene.

-Loven åpner for at man kan få avlytting på en telefon som tilhører en advokat, men med en gang politiet hører samtaler mellom advokaten og klienten så skal de slå av, sier hun.

Identifisere med klient Reiss-Andersen er likevel skeptisk til Skogvolds valg om å gi sin klient en telefon, attpåtil registrert i eget navn. Hun mener advokaters etiske retningslinjer regulerer slike forhold.

— Etter de etiske regler som gjelder for forsvarere, så heter det at forsvarer ikke skal identifisere seg med sin klient. Forsvarer må ikke tilskynde eller medvirke til uriktig forklaring, falske bevis eller annen form for uredelighet.

Opptredenen som er beskrevet her, med å gi en klient en telefon, synes jeg ikke fremstår som en lojal håndhevelse av de etiske retningslinjene, sier Reiss-Andersen.

Ikke springe i Krabbedalen Frode Skogvold, sier at det kun var praktiske forhold som gjorde at han ga klienten sin en telefon.

— Jeg kjøpte telefonen til ham for at jeg skulle slippe å springe til Krabbedalen hver gang det var noe.

Ifølge Skogvold var det kun hans klient som brukte telefonen, og det var på dette tidspunktet i årsskiftet 2007-2008, den eneste mobiltelefonen i huset.

— Normalt sett ville jeg aldri delt ut en telefon til en klient, men i denne saken var det annerledes.

Visste den ville bli avlyttet — Jeg sa også til min klient at han måtte regne med at politiet raskt ville finne telefonen og avlytte den. Jeg hadde bare ikke trodd at det skulle skje på den overraskende måten som Bergens Tidende har beskrevet, sier Skogvold.

Han synes det er litt spesielt å tenke på at da politiet ransaket boligen for andre gang i januar 2008, så var mobilen det eneste politiet ikke tok i.

-Det forstår vi bedre nå.

Skogvold er fast bestemt på at han vil anmelde politiet for å ha lyttet til hans klientsamtaler.

— Jeg har skrevet brev om innsyn i alle forhold. Dersom jeg ikke får det går saken rett til Spesialenheten.

Her får han også støtte fra advokatforeningen.

— Dette er i høyeste grad en sak som bør etterforskes. Det er snakk om alvorlige lovbrudd, sier Reiss-Andersen.

FÅR KRITIKK: Frode Skogvold, forsvarer for Dung Tran Larsens drapssiktede ektemann, får kritikk for å ha gitt sin klient en mobiltelefon. - Det kan skape en situasjon der det er fare for misbruk, mener advokatforeningen. Foto: Rune Nielsen