Høyres tidligere finansminister Arne Skauge støtter ikke byrådet i Bergens halvering av eiendomsskatten. Til BT har Skauge, som nå er administrerende direktør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, uttalt at han tvert imot vil ha økt skatt på eiendom og heller kutte i andre skatter.

— Skauge har ikke støtte i Høyre på dette, sier Torbjørn Hansen.

— Høyre har hatt samme standpunkt om eiendomsskatten hele tiden. Spørsmålet har vært hvor vi kan finne midlene til inndekning, sier han.

NHH-folket kritisk

  • Budsjettet til Bergen er på over 12 milliarder kroner. Da bør det ikke være veldig problematisk å finne rom for kuttet i eiendomsskatten.

— En helt forferdelig disponering, sa tidligere rådmann i Bergen, Bjarne Jensen, til BT på lørdag.

Heller ikke fra faglig hold har det vært mye støtte å hente for byrådet. Finansbyråd Christine B. Meyer (H) har også professortittel ved Norges Handelshøyskole, men blant kollegene i Ytre Sandviken har det vært liten støtte å hente. Minst fem NHH-professorer har i BT stilt seg kritisk til byrådet i saken.

— Det er ingen tvil om at fagøkonomene på NHH roter i denne debatten. De fleste økonomer vil være enige om at kapitalsituasjonen i BKK er meget robust, sier Torbjørn Hansen.

— De fleste vil også være enig i at det er uheldig hvis det er for stor egenkapital i offentlig eide selskaper. Det er viktig at BKK må jobbe for en god kontantstrøm i selskapet, sier han.

- Mot vanskelig valg

En rekke Høyre-ordførere som i Fjell, Sund og Masfjorden er sterkt imot partifellenes politikk overfor BKK.

Ståle Eeg Nielsen, styreformann i BKK Nett, mente byrådets disposisjoner vil gjøre Høyres valgkamp i omegnskommunene blir vanskelig.

— Å ta ut egenkapital til forbruk er i strid med all fornuftig tankegang, sa advokat og høyremann Eeg Nielsen til BA lørdag.

Styreleder i BKK er samtidig leder av Hordaland Høyre. Martin Smith-Sivertsen har på spørsmål fra BT avvist å kommentere om han synes byrådes politikk er god Høyre-politikk.