Kommisjonen peker først og fremst på dårlig kommunikasjon mellom havariledelsen og kapteinene på de to kjemikalietankerne M/T «Sundstraum» og M/T «Solstraum» fra Anders Utkilens Rederi. Begge skipene var i området, og kunne med sitt avanserte slokkingsutstyr i fellesskap ha utrettet et effektivt slokkingsarbeid, som muligens kunne ha reddet minesveiperen fra totalhavari.

Fikk ikke hjelpe

M/T «Solstraum» meldte seg til assistanse, men tilbudet om hjelp ble avslått, uten at undersøkelseskommisjonen har funnet ut hvem denne ordren kom fra. Fartøyet kunne ha vært fremme halvannen time etter at brannen brøt ut.

Tilbudet om hjelp fra søsterskipet M/T «Sundstraum» ble akseptert. Tankeren la seg ved siden av KNM «Orkla», men kapteinen på tankeren oppfattet skipssjefen på marinefartøyet slik at de bare fikk lov til å skumlegge steder med åpen ild. Kommisjonen mener dette kan bero på en misforståelse, men peker på at M/T «Sundstraum» uansett ikke fikk ta i bruk skumkanoner og annet hypermoderne slokkingsutstyr.

Kunne slokket brannen

Kapteinen på «Sundstraum» har i ettertid sagt at de to Utkilen-tankerne i fellesskap ville ha hatt stor muligheter for å slokke brannen.

— Hvis M/T «Sundstraum» hadde skumlagt hele det brennende fartøyet, vil jeg tro sluttresultatet ville blitt bedre, sier kommandørkaptein Truls Grasmo, undersøkelseskommisjonens leder.

Kystvaktskipet «Svalbard» meldte seg også, men også deres tilbud om hjelp ble i første avgang avslått. Skipet ble satt inn i bergingsarbeidet på et senere tidspunkt.

I tillegg ble KNM «Orkla» s eget, sjøvannbaserte slokkingssystem ikke fullt ut utnyttet, enten på grunn av en feil, eller fordi det ikke ble koblet inn.

Undersøkelseskommisjonen konkluderer med at skipssjefen på KNM «Orkla», kapteinløytnant Pål Skorge, på ingen måte har opptrådt klanderverdig, men mener at enkelte beslutninger kunne ha vært annerledes.

Lever med beslutningene

— Jeg lever godt med de beslutningene jeg tok. Det skjedde mye på kort tid. Min hovedoppgave var å redde mannskapet. I etterkant er det alltid lett å peke på at ting kunne ha vært gjort annerledes, men jeg oppfatter det ikke slik at undersøkelseskommisjonen refser meg, sier Skorge.

— I fredstid handler det i nødssituasjoner om å redde liv. Vi er svært tilfredse med at hele mannskapet er i god behold etter denne dramatiske brannen, understreker kontreadmiral Arild Sandbekk, kommandør for sjøstridskreftene.