— Frankrike drar ned et rullegardin for en virkelighet som er viktig for mange mennesker, sier biskopen.

Han mener det er 30 år siden vi i Norge regnet det som opplest og vedtatt at den totale verdinøytralitet er best.

— Jeg mener vi i dag står for mer synlige verdier, som gjør det lettere for alle å argumentere for eget ståsted - og samtale med andre.

Kirkens øverste leder i Bjørgvin bispedømme mener Frankrike prøver å innføre et vakuum.

— Jeg tror de taper mye på dette. De vil streve med å forankre sine verdier. Toleranse og respekt er noe vi alle står for. Men det blir intetsigende dersom vi ikke har et fundament i et livssynsunivers.

Haris Hindic i den muslimske menigheten i Bergen mener slike forbud er uforenelig med demokratiske ideer.

— Såpass mye bør man få velge selv. Hvorfor ikke heller reagere på klær som øker sexpresset? spør Hindic.

— Men er det ikke et press på å bruke skaut i enkelte muslimske miljøer?

— Koranen sier man skal dekke håret. For troende muslimer kan ingen andre ting settes høyere. Men hvordan man dekker håret praktiseres jo ulikt.

Hindic mener det ikke skaper ufrihet.

— Man må få kunne praktisere sin religion. Jeg kan ikke se at det er noe problem, enten man går med sjal eller har oransje hår.