– Det er pinlig, kjempepinlig. Signalet man sender ut er dårlig, sier Ib Thomsen i Fremskrittspartiet. Han sitter i Kommunal— og forvaltningskomiteen på Stortinget og reagerer på lokalpolitiker John Arvid Kleppes byggesak.

I går skrev Bergens Tidende om nestlederen i bygningsrådet på Tysnes som sendte inn byggemelding et drøyt halvår etter at garasjen hans var påbegynt. Da hadde kommunen fått tips om bygget og måtte etterlyse søknad fra Frp-politikeren. Kleppe avviste alle beskyldninger i BT i går.

– Bør få slippe papirmøllen

Thomsen sammenligner saken med Åslaug Hagas og Helga Pedersens mye omtalte byggesaker. Han tror verken statsråder eller lokalpolitikere spekulerer i å bryte reglene i Plan— og bygningsloven. Det er lovverket det er noe galt med, ifølge stortingspolitikeren.

– Dette handler om et brutalt komplisert regelverk, sier Thomsen og ramser opp 100-metersbeltet i strandsonene, LNF, verneområder, høyde- og breddemåling.

– Når to oppegående statsråder kunne gå på en smell, viser det at regelverket er vanskelig. Vi mener regelverket må bli mer forståelig slik at folk skal slippe papirmøllen når de skal sette opp enkle uthus eller bygge på husene sine, sier Thomsen.

Han får støtte av partikollega Gjermund Hagesæter som sitter i finanskomiteen på Stortinget. Også han lover oppmyking av regelverket dersom Frp kommer i posisjon.

– Fillesak

– Men per i dag er det slik at alle må søke om tillatelse før man går i gang med bygging. Her er det ingen forskjell på Jørgen hattemaker og Kong Salomon. Sitter man i bygningsrådet, må man selvsagt forvente at reglene blir fulgt, sier Hagesæter.

Bergens Tidende har ikke oppnådd kontakt med fylkesleder Gunnar Bakke i Hordaland Frp. Varaordfører på Tysnes og leder i Tysnes Frp, Magne Fauskanger, regner imidlertid med at saken vil bli tatt opp på neste styremøte i lokallaget, under posten «Ymse».

Han mener byggesaken er et forhold mellom John Arvid Kleppe og teknisk etat i Tysnes kommune, og at dette ikke lenger er en sak for kommunen.

– Dette er egentlig en fillesak, sier Fauskanger

Han understreker at politikere som alle andre må følge lovverket og vedgår at en slik sak er uheldig for partiet.

– I utgangspunktet skal alle forholde seg til lover og regler, men jeg må også si at saken kommer «beleilig» i forhold til valget. Dette er ikke positivt for partiet.

Kaste sten i glasshus

Politikere som bryter lover og regler rammer ikke først og fremst seg selv, men bidrar til å svekke folks respekt for lovverket generelt, mener Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

– Dette blir enda verre i byggesaker fordi det er en sektor hvor administrasjonen jobber under press og der fristelsen til å agere på egen hånd er veldig stor.

Han er kritisk til Tysnespolitikerens handlemåte.

– Slikt skal i prinsippet aldri skje. Når man sitter i glasshus, bør man i alle fall ikke kaste sten, sier Smith.