Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har konkludert i tilsynssaka mot Årdal kommune. Saka vart oppretta etter ein asylsøkjar som budde i Årdal drap tre menneskje på Valdresekspressen i november i fjor.

No har Fylkesmannen konkludert med at det ikkje var fagleg forsvarleg at kommunen ikkje styrkja helse— og omsorgstenesta, då sommaren 2013 det vart oppretta asylmottak for 151 personar i Årdal. Det skriv Sogn Avis.

Fylkesmannen har likevel konkludert med at det ikkje finst grunnlag for å kople helsetilbodet i Årdal med den tragiske hendinga på Valdresekspressen.

Kommunen får kritikk for ei anna side ved asylmottaket: Årdal kommune gav tilbod om kontakt med lege ved opplevd behov, gav ikkje asylsøkjarane eit aktivt tilbod om helseundersøking.

Dette var ikkje i samsvar med god praksis, ifølgje Fylkesmannen. Likevel var det, ifølgje Sogn Avis, ikkje i konflikt med minstekravet i regelverket.