Faren til Kristina Hjartåker (4) kjemper for at datteren ikke skal kobles fra maskinen som holder henne i live. I dag bestemte Helse Bergen at maskinen ikke skal kobles fra før saken er blitt behandlet i Gulating lagmannsrett mandag.

— Når situasjonen er så fastlåst som i denne helt spesielle saken, skjønner jeg at retten blir koblet inn. Men etter min mening er ikke retten stedet for å avgjøre en så komplisert medisinsk sak. Her bør de medisinske ekspertene avgjøre om behandlingen av den lille jenta skal fortsette, sier leder for rådet for legeetikk i Den norske lægeforening, Trond Markestad, til NTB.

Han understreker at det er etablert medisinsk praksis i Norge at det å avslutte en kunstig opprettholdelse av livet ikke er aktiv dødshjelp.

Endre loven

Professor i medisinsk etikk, Per Nortvedt, mener pasientrettighetsloven bør endres slik at familie og pårørende i visse tilfeller får mer innflytelse i spørsmål om liv og død:

— Jeg mener man bør åpne for et system som takler uenighet mellom pårørende og legene. Det bør være en åpning for at pårørende i visse situasjoner skal ha en myndighet eller rettighet til å ta beslutninger på vegne av sine nærmeste hvis de er kompetente til å gjøre det og hvis de ønsker det, sier Nortvedt til NTB.

Fire år gamle Kristina har ligget bevisstløs på Haukeland universitetssykehus siden raset i Hatlestad terrasse i Bergen i september i fjor. Jentas far, Oddmund Hjartåker, kjemper for datterens liv, men Helse Bergen mener at fortsatt behandling er nytteløst for fireåringen og vil koble jenta fra maskinen som holder henne i live.

- Mer tid

— Gi faren til Kristina mer tid før det tas noen endelig beslutning, sier sosial- og helsekomiteens leder, Harald T. Nesvik (Frp) til NTB.

Han mener det må legges stor vekt på hva foreldrene og de foresatte mener.

— Denne saken viser at systemet har svakheter. Det er mulig legene har rett, men slike saker handler om mennesker som ikke er i stand til å ta egne valg. Da er det de pårørende som er nærmest til å velge, sier han.

— På sikt bør også Helse- og omsorgsdepartementet vurdere om dagens system er godt nok eller om det bør endres, sier Nesheim.

- Kan ikke overprøve

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) sier at hun ikke kan overprøve legenes avgjørelser i spørsmålet om behandlingen av Kristina Hjartåker skal avsluttes.

— Saken skal nå behandles av lagmannsretten. Den faglige forsvarligheten er det Helsetilsynet som vurderer, og det er derfor ikke riktig av meg å gå inn i de konkrete vurderingene, sier Sylvia Brustad til NRK.

Hun påpeker at det er legene som er de medisinsk ansvarlige og som har kompetanse til å avgjøre denne typen vanskelige saker.

Tenker og hører

En norsk lege som tidligere har arbeidet som overlege ved et sykehus i Norge, har konkludert med at Kristina både kan tenke og høre. Kristinas far håper lagmannsretten vil høre legens vitnemål og se videoer som blant annet skal vise at Kristina klemmer farens hånd når han ber henne om det.

— Dersom ekspertene ikke er enige i denne saken, skaper det selvsagt et problem. Da må man få klarhet i om barnet skal utredes og behandles videre, sier lederen i rådet for legeetikk, Trond Markestad.

Han understreker at denne saken er svært spesiell:

— Det er første gang et spørsmål av denne typen er blitt behandlet av retten, så vidt jeg vet, sier legen.