Fondet — som har navnet Kristina Isabel Hjartåker Medisinske Støttefond - ble opprettet 13. oktober i fjor på bakgrunn av rasulykken i Hatlestad terrasse i Bergen. Hensikten var å hjelpe Kristina til å få den behandlingen hun trengte.

— Vi har ikke gått bredt ut tidligere, blant annet på bakgrunn av den saken som har versert. Nå vil vi etablere fondet med sikte på å hjelpe andre som kommer i samme situasjon som Kristina, sier konstituert styreleder for fondet, Kristin Djuvik fra Bergen.

Djuvik forteller at støtte og penger hittil først og fremst er kommet fra Bergensområdet. Det er der det har vært kjent at fondet eksisterte. En giver har bidratt med hele 200.000 kroner til fondet.

Nå som saken er blitt kjent over hele landet, håper de som har organisert det at pengestøtten vil øke. De siste dagene er det kommet støtte til fondet både i form av støtteerklæringer og pengegaver.

Utgangspunktet for fondet var at pengene som kommer inn først og fremst skulle gå til medisinsk eller annen behandling av Kristina Hjartåker.

I vedtektene som nå gjelder heter det også at fondet senere kan benyttes til å støtte utvikling av nye behandlingsmetoder og aktiviteter som skal bedre mulighetene for rehabilitering av barn med skader av samme karakter som Kristina er blitt rammet av