– Byen har beholdt sin sjarm og fortsetter å være en «storby» med småbypreg. Kulturlivet har bredde og nivå. Samarbeid mellom lokalt næringsliv og forskningsmiljøene har gitt nye kunnskapsbedrifter. De offentlige forskningsmidlene er frigitt til grunnforskning, noe som igjen har ført til at universitetet har kunnet beholde de dyktige hodene.

– Hvordan?

– Når det gjelder forskning blir dessverre grunnlaget lagt i Oslo gjennom sentrale bevilgninger. Vi får bare håpe at Norge er villig til å bruke mer.

EIRIK BREKKE