— Jeg er stort sett enig med Peder Haug. Han er inne på noe som er vanskelig å gripe fatt i, at det ikke spiller så stor rolle om du anstrenger deg eller ikke. Men det har ikke noe med skolen i seg selv å gjøre, sier Kristin Clemet.

Den tidligere utdanningsministeren, i dag daglig leder for tenketanken Civita, mener en svak kultur for læring har vært et hovedproblem.

— Analysen til Haug er i all hovedsak den samme som ligger til grunn for Kunnskapsløftet. Målet var å trene mer på de grunnleggende ferdighetene, for å få mindre forskjeller elevene imellom, sier Clemet.

Læreplanreformen Kunnskapsløftet ble lansert av Clemet i 2005, og bygger på evalueringene av Reform 97 for grunnskolen og Reform 94 for videregående opplæring.

Også lærerleder Helga Hjetland i Utdanningsforbundet tror på Haug - og mener mye av ansvaret også ligger hjemme.

— Det er et manglende forventningspress hjemmefra. Det er rett og slett en samfunnsutvikling der nordmenn er blitt mer bakoverlente, sier Hjetland.

— Vi som lærere må lære av dette. Det er viktig med ansvar for egen læring, men læreren må ikke abdisere fra kateteret, sier Hjetland.