Helse og sosialsjef Åse Vik ville avgrensa løyvet kun til å gjelda i slutta lag, men dette blei avvist av hovudutvalet. Leiar Rune Haugetun seier til Kystradioen at ut frå alkoholpolitiske retningslinjer er det forsvarleg å gi allment skjenkeøyve.

Han syner til at skjenkinga vil skje i eit avgrensa område. Det er til sist kommunestyret som avgjer om det skal gjevast skjenkeløyve til Vertshuset Kirsti på Skjæret, melder Kystradioen.