— Jeg er skuffet, sier Alv Magne Tveitnes. I to år har han hatt støttekontakt ved skolen og gledet seg til å begynne nettopp her.

Forberedt i tre år

I tre år har foreldrene Erna og Alv Tveitnes arbeidet for at deres sønn skulle få begynne på Framnes kristne videregående skole. Skolen har idrettslinje og de vet at han som autist har særlig nytte av fysisk trening. Sosialt ville miljøet med internat bety mye for ham. I de tre årene de jevnlig har hatt møter ved skolen og fortalt åpent om sønnens behov, har de bare møtt velvilje. Derfor var de svært overrasket over at han fikk avslag på søknad om plass.

Hele tiden har Alv Magne gått i vanlig klasse på barne- og ungdomsskolen i Norheimsund. Han leser godt, skriver greit, men strever med matematikken. Godt hode har han og kommenterer raskt at jeg er østlending, når vi møtes. Men han strever med å snakke så klart at vi forstår ham. Selv forstår han det meste og liker å lese fag og tilegne seg kunnskap. Han trenger egen lærer/assistent, som det offentlige betaler, og et grupperom å arbeide i deler av dagen.

Ikke råd

Kort tid før Alv Magne Tveitnes søkte, gjorde skolens styre vedtak om at skolen ikke kunne starte tilbud til psykisk utviklingshemmede. Det så for seg ombygging og tilbygg for å ha maks åtte slike elever i en eller to grupper. Det har skolen ikke råd til med gjeld på 29 millioner kroner. Alv Magne vil imidlertid ikke være i noen gruppe. Han har søkt integrering i vanlig klasse.

— Jeg synes ikke skolen driver med ærlig spill når den møter oss med mye velvilje i flere år og så plutselig avviser søknaden under henvisning til behov for tilbygg, sier Erna Tveitnes. Hvor er viljen til å integrere i vanlig klasse og finne praktiske løsninger? Skolen ville få tilført ressurser ved å ha ham som elev og lært noe. Hvor er menneskeverdet skolen flagger i sin formålsparagraf? spør hun og undres om skolen er redd for at han skal trekke karakterstatistikken ned.

— Vi har tatt inn seks-sju elever på særlige vilkår neste skoleår, opplyser rektor Lars Reinlund. Han mener skolen ikke kan ta inn psykisk utviklingshemmede nå, fordi skolen ikke kan gi dem det de har krav på. Han understreker at skolen ikke har noen uvilje mot psykisk utviklingshemmede og at skolen var aktivt involvert i å finne støttekontakt for Alv Magne Tveitnes ved skolen.

For tøft

— Hvorfor henviser du i avslaget til behov for tilbygg, når det er snakk om integrering i en vanlig klasse?

— Vi ser at behovet for grupper endrer seg og at det blir mer snakk om integrering i fremtiden, innrømmer Reinlund. Likevel mener han skolen må ha på plass flere grupperom og arbeidsrom for lærere for å få dette til. Han er og redd det kan bli for tøft for Alv Magne Tveitnes å følge idrettsklassen som arbeider på et høyt nivå.

Statens utdanningskontor i Hordaland har nå fått avslaget til behandling som en klagesak. Assisterende utdanningsdirektør Alf Pedersen opplyser at kontoret særlig vil se på skolens inntaksreglement og forholdet til lovverket. Også private skoler skal være åpne for at alle kan søke, uansett funksjonsnivå.

Får ikke Alv Magne Tveitnes plass på Framnes, tar Øystese gymnas imot ham med åpne armer.

SKUFFET: Alf Magne Tveitnes er skuffet over at han ikke får begynne på Framnes.
Foto: Tor Kristiansen