— Vi er opptatt av å ha et krisesenter som fungerer optimalt. Nå har de fått frist til 1. oktober med å gjøre de tiltak vi ber om, sier Drevland.

Hun vil ikke lenger se på at Krisesenteret opererer med ulovlige ansettelsesforhold. Nå krever hun at senteret ansetter daglig leder og retter seg etter lovene i arbeidslivet.

— Krisesenteret får kommunalt tilskudd, og da har vi ansvar for å se til at de følger reglene i arbeidslivet. Så langt har vi også vært uenige om hva som er en hensiktsmessig lederstruktur, men vi er i dialog, sier Drevland.

Ingen faste

Hovedproblemet er at ingen ved krisesenteret er ansatt i fast stilling. Fem personer arbeider der på heltid, men bare på engasjement på inntil tre år. I tillegg har de omkring 40 personer som går vakter på ettermiddag og natt.

— For de fleste er tre år på full tid nok i en så krevende jobb. Derfor har ikke dette vært en problemstilling. Det er aldri noen som har forlangt å få en fast stilling her. Men vi er klar over at dette er i strid med arbeidsmiljøloven, sier Lisbeth Mosaker, presseansvarlig ved Krisesenteret.

Et annet moment er at Krisesenteret siden oppstarten i 1981 har vært drevet med flat struktur. Det vil si at senteret ikke har hatt noen leder, og at alle avgjørelser er tatt etter demokratiske prinsipper, altså ved avstemming. Krisesenteret i Bergen er et av de siste som fremdeles drives etter en slik radikal struktur.

— Både et styre og en ansvarlig ledelse kreves for å drive på en adekvat og profesjonell måte, sier kommunaldirektør Finn Strand.

Intern konflikt

En av årsakene til at Bergen kommune stiller dette kravet akkurat nå, er at problemstillingen er blitt aktualisert i en personalkonflikt. Denne har skapt mye støy i organisasjonen, og er ennå ikke avsluttet.

— Vi kommer ikke til å blande oss inn i verken personalkonflikter eller daglig drift, men vi har rett og plikt til å se til at det som skjer på senteret er lovlig, sier Drevland.

Til uken skal kvinnene på Krisesenteret diskutere brevet fra kommunen og komme frem til om de vil følge kravet.

— Jeg vil ikke forskuttere noe svar, men for oss er ikke dette dramatisk, sier Mosaker.

- Bare rykter

BT har fått informasjon om at konfliktnivået på Krisesenteret for tiden er høyt. Dette avviser Mosaker.

— Det er klart at det er ubehagelig med vanskelige personalsaker, men vi har tatt en enstemmig avgjørelse i denne saken., sier Mosaker.

Hun har fått flere henvendelser i det siste fra folk som lurer på hva som skjer på Krisesenteret. Det går rykter om bråk.

— Det kan være høylytte diskusjoner med så mange sterke og modige kvinner samlet, men det synes jeg er konstruktivt. Vi står sammen, kanskje mer nå enn noensinne, etter at vi fikk dette kravet fra kommunen, sier Mosaker.