• Små barn har et helt annet tidsbegrep enn voksne. De skjønner ikke at de må vente. For dem oppleves det som om smerten varer i en evighet, sier Atle Dyregrov.

Psykologen ved Senter for krisepsykologi er svært kritisk til at små barn må vente lenge før de får behandling.

— Det er veldig uheldig, og man bør unngå så lang ventetid som i denne saken her. Det er viktig å få tidlig behandling og kontroll over smertene, sier Dyregrov.

Mens voksne forstår hvorfor de har vondt og at de snart får hjelp, mangler små barn erfaring og mental modning til å skjønne hva som skjer. Barna kjenner bare smerten.

— Desto lengre barn må slite med smerten, desto mer øker risikoen for at de kan få traumatiske etterreaksjoner. Derfor må barnets alder være en viktig del av vurderingsgrunnlaget for hvor lenge pasienter skal vente, sier Dyregrov.

Mentale reaksjoner på lang ventetid kan være flere:

  • Økt engstelighet.
  • Påtrengende minnebilder og gjenopplevelse av det som har skjedd.
  • Frykt for helsepersonell.

— Jeg trodde man i dag forsto viktigheten av å behandle barn raskt, men at dette barnet ble sittende så lenge kan tyde på at Legevakten kan trenge en oppjustering på hvordan de tenker om de små, sier Dyregrov.