• Jeg jobber mede psykisk utviklingshemmede, og mener bystyret misbruker foreldrenes kjærlighet til sine barn når vi ikke klarer å gi et tilbud.

KARI PEDERSEN

ÅDNE LUNDE

RAGNHILD HOV

Dette sa SVs Samba S. Njie da bystyret diskuterte kommunens tjenester for utviklingshemmede i Bergen. Bystyret øvde kollektiv selvkritikk for manglende innsats for de psykisk utviklingshemmede, og vedtok å lage en kriseplan for boliger til de 60 som er i akutt nød.

— En trist sak

— Dette er en trist sak. Og det er fordi vi alle er enige om at dette er en gruppe som har store behov. Vi har god vilje, men når det kommer til konkrete tiltak blir ikke det fulgt opp, sa Arbeiderpartiets Eilert Jan Lohne da han innledet debatten.

Lohne pekte på misforholdet i at 60 psykisk utviklingshemmede har akutt behov for bolig, mens det bare blir bygd seks i år.

Liv Røssland (Frp) oppfordret bystyret til en dugnad for de psykisk utviklingshemmede og pårørende. Hun pekte på at staten aldri fulgte opp HVPU-reformen med penger, og gikk inn for en henvendelse til staten.

— Men vi har uansett ansvaret, slo Røssland fast.

— Denne saken handler om en endeløs rekke svik og løftebrudd. Bystyret i Bergen eier ikke troverdighet. Etter flere vedtak er det like mange som venter på boligd nå som det var i 1994, sa Oddny Miljeteig (SV).

— Det er forunderlig at byrådet ikke legger frem en kriseplan når det står svart på hvitt i utredningen at vi har 60 personer som ikke lenger kan vente på bolig, sa Miljeteig. Hun foreslo en kriseplan og en høring om saken for å få troverdigheten tilbake og komme de pårørende i møte.

- Det skjer noe

Byråd for helse- og sosial, Trude Dreveland, var enig i at utredningen viser alvorlige problemer. Men hun ønsket likevel å nyansere bildet og pekte på at det tross alt er bygd 200 boliger for psykisk utviklingshemmede siden reformen ble satt i verk.

— Hittil i år har 15 fått bolig. Det skjer noe underveis, sa Dreveland.

Bystyret støttet et forslag fra Fremskrittspartiet om at byrådet må legge frem en egen sak som tallfester videre utbygging av boliger for utviklingshemmede. Den saken må også inneholde en tidsplan. Bystyret gikk også inn for at det opprettes 30 nye tilrettelagte arbeidsplasser, og at de innskjerpede produksjonskravene til de vernede bedriftene blir reversert.

Redd for fremtiden

— Vi kjenner oss ikke trygg for fremtiden til barna våre, sier Kristine Bech-Sørensen og Gro Stalheim Iversen.

De to sitter i styret for Norsk Forbund for Utviklingshemmede i Bergen og møtte politikerne i går formiddag.

Deres to barn går fortsatt i barneskolen. Kampen for å sikre dem nødvendig hjelp og støtte er allerede i gang.

I går var det bolignøden for de voksne som sto på dagsorden.

— Vi får mange tilbakemeldinger fra frustrerte pårørende, som fortvilet venter på en akseptabel boligløsning for sitt voksne utviklingshemmede barn, var meldingen politikerne fikk fra dem.

Representantene for NFU etterlyste også en bedre tilsynsordning for boligene og vil nå be fylkesmannen om et utspill angående situasjonen i Bergen.

KLAR MELDING: - Vi får mange tilbakemeldinger fra pårørende som fortvilet venter på en akseptabel boligløsning for sitt voksne barn, sa Gro Stalheim Iversen og Kristine Bech-Sørensen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Foto: VEGARD VALDE