— Vi vil holde løftene som ble gitt i skolebruksplanen da den ble vedtatt i 2006, sier Terje Ohnstad, gruppeleder for Arbeiderpartiet i bystyret.

I skolebruksplanen var 19 skoler på A-listen. De skulle alle ferdigstilles innen utgangen av 2010.

— Vi ser jo at det blir vanskelig å klare alt innen den tid. Vi er jo snart i 2009. Men tempoet må opp, sier Ohnstad.

Lån og eiendomsskatt

Som BT viste tidligere i høst, er planen milevis unna å bli oppfylt. I byrådets budsjettforslag er det lagt opp til at kun seks A-listede skoler blir ferdig i henhold til planen. Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) uttalte til BT 27. september at skolebruksplanen er «for ambisiøs».

Men det var i september. Nå skriver vi november. I mellomtiden har finanskrisen endret forutsetningene for budsjettet, mener Arbeiderpartiet.

— Regjeringen la frem en lånepakke på 15 milliarder til skolebygg. Den vil gi Bergen 585 millioner i rentefrie lån over de neste åtte årene, sier Terje Ohnstad.

I tillegg foreslår Arbeiderpartiet å utvide eiendomsskatten til å gjelde hele Bergen.

— Det vil gi 70 millioner kroner mer i året. Noe som gir oss anledning til å betjene lånekostnader på ytterligere 1,4 milliarder, sier Terje Ohnstad.

Totalt vil det gi rammer som er romslige nok til å gi fullt trykk i henhold til skolebruksplanen, mener han.

Rentenedsettelsene fra Norges Bank bør gi ytterligere handlingsrom, hevder Arbeiderpartiet. For i budsjettet for 2009 baserer byrådet seg på en rente på 6,6 prosent.

— Den ser ut til å bli lavere. Det vil gi lavere renteutgifter for Bergen kommune, sier Ohnstad.

Byggestopp

En annet effekt av finanskrisen som taler til fordel for høyt tempo i skoleopprustingen, er stagnasjonen i bygg- og anleggsbransjen, mener Ap.

— Kommunen har et stort ansvar for å begrense arbeidsledigheten her i byen, sier Ohnstad.

— Byrådet må gjøre sitt for å holde hjulene i gang gjennom å iverksette flere kommunale byggeprosjekter.

På skolebruksplanens B-liste sto det 15 skoler. Også den skulle eter planen B-listen være ferdig i løpet av 2010. Kun to av 15 blir ferdig innen den tid.

— De skolene må prioriteres gjennom de ekstraordinære midlene som er avsatt til oppussing av skolene de neste to årene.

Hendene som skal utføre arbeidet, kan gjerne være kommunalt ansatte, mener Arbeiderpartiet.

— Viser det seg at Bergen får ledige håndverkere, kan kommunen benytte anledningen til å ansette en egen byggvedlikeholdsgruppe, sier Ohnstad.

— Det er jo nesten ikke håndverkere igjen i Bergen kommune.

- Glemmer driftsutgiftene

Aps forslag finner ingen gjenklang hos finansbyråd Christine B. Meyer (H).

— Arbeiderpartiet ser ut til å glemme driftsutgiftene. Det staten gir er en rentekompensasjon. Men driftsutgiftene ved nye skoler inneholder mer, sier Meyer.

— Staten dekker ikke vedlikeholdsutgifter og utgifter til personell. Særlig på nye skoler er disse utgiftene høye.

Og hvis ikke byrådet skal legge ned andre skoler, blir det ikke plass til økte driftsutgifter.

Usikkerheten om hva fremtiden bringer i disse urolige tider gjør at finansbyråden så langt som mulig vil unngå varige økninger i driftsutgiftene.

— Jeg tror vi har mer enn nok utfordringer i årene som kommer, sier Meyer.

Til Ohnstads utsagn om kommunens ansvar for bygg- og anleggsbransjen, svarer Meyer:

— Måten vi gjør det på er å ta utbyggingsoppdrag hvor vi ikke påtar oss store driftsutgifter.

Ber om fire år

Arbeiderpartiet i Bergen var torsdag i møte med sine representanter i Stortingets utdanningskomité. Blant sakene som ble diskutert var om regjeringens lånepakke til skolebygg på 15 milliarder, som nå strekker seg over åtte år, kan gjøres om til en fireårspakke, med samme ramme.

Det har ikke lyktes BT å få kontakt med kunnskapsministeren for kommentar.