Etter en ukes pusterom, er det i dag igjen kritisk for alle som er plaget av giftig luft i Bergen.

Det tok kommunen på sengen. Kl. 13.30 i dag er det innkalt til krisemøte. Da kan det bli innnført tiltak som parkeringsrestriksjoner, og regulering av kjøremønster.

Skylder på værmeldingen

Målingene kom helt uventet.

— Ifølge meteorologene var det ikke ventet så sterk forurensning i dag, sier informasjonsdirektør Elisabeth Farstad i Bergen kommune.

Allerede kl. 0800 i dag morges var nivåene over grensen for helsefare både for utslipp fra biltrafikk og vedfyring, og i timene siden har målingene bare gått oppover.

Ved 11-tiden viste utslipp av NO2 (nitrogendioksid) 242 mikrogram pr. kubikkmeter luft. Faregrensen er satt ved 200 mikrogram. I løpet av ett år tillater forurensningsmyndighetene maksimalt 18 timer med høyere utslipp enn 200 mikrogram.

Avventer situasjonen

Kommunen anbefaler allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser om å ikke oppholde seg i svært forurensede områder.

- Hvilke tiltak kan bli aktuelle å innføre nå?

— Det kan vi ikke si noe om før etter møtet, men vi følger situasjonen fra time til time. Værvarslene fremover tilsier at vi kommer til å ha de samme værforholdene med kaldt tørt og stille vær en stund fremover. Det betyr at vi ikke kan se bort fra restriksjoner og ekstratiltak i en eller annen form, sier Farstad.

Saken oppdateres.

Hva bør gjøres? Si din mening!