RUNE VALDERHAUG

I slutten av måneden kommer toppledelsen i Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet med assistanse fra LO-eksperter til Bergen. Målet er å løse den bitre striden mellom de fire valgte medlemmene av konsernutvalget for tillitsvalget ved hotellkjeden. Tre av de fire arbeider ved de to SAS-hotellene i Bergen.

Uheldig og leit – Dette er en svært uheldig og lei konflikt. Vi vil forsøke å løse problemene, og få de fire tillitsvalgte av konsernutvalget til å snakke sammen og samarbeide igjen, sier konsernansvarlig i forbundet, Eli Ljungren.

Onsdag fortalte Bergens Tidende om striden innad i konsernutvalget. Det som skulle bli Hotell- og restaurantarbeiderforbundets flaggskip når det gjelder fremtidens fagforeningsarbeid, er i ferd med å falle sammen på grunn av interne stridigheter, mistillit og gjensidige beskyldninger mellom flertallet i utvalget og konserntillitsvalgt Anne Grethe Spang.

Medlemmenes interesser Begge parter ønsker nå at det holdes en ny valgkonferanse for tillitsvalgte ved landets 13 Radisson SAS-hoteller. Men i forbundet vil man vente med et slikt skritt, blant annet fordi en slik løsning er kostbar for et fattig fagforbund.

– Men finner vi ikke en frivillig løsning på striden, må det holdes nytt valg. Vi må løse denne saken av hensyn til medlemmene våre ved de 13 hotellene. Hele poenget er jo at våre tillitsvalgte er valgt av og skal arbeide for medlemmenes interesser. Medlemmene kan ikke leve med at deres fremste tillitsvalgte er i konflikt med hverandre.

– Er det mulig å løse en konflikt der de to grupperingene i konsernutvalget ikke har tillit til hverandre?

– Ja, jeg håper at vi skal klare å få dem til å samarbeide med hjelp utenfra, sier Ljungren.