— I august var det ikke penger til å betale ut lønn. Større krise har jeg aldri opplevd i arbeidet, sier konsulent Nils Arne Lavik. Han leder kretskontoret og har fulgt utviklingen siden 1983.

Søndagsskolekretsen var vel dristig i fjor. Med åpne øyne budsjetterte man med et underskudd på 265.000 kroner og håpet på et lite under. Nyvalgt kretsformann Ingvard Hageberg forsto raskt at han måtte få økonomien under kontroll.

— Ved å flytte fra sentrum til NLA lærerhøgskoles bygg i Olav Bjordals vei i Åsane, har vi redusert utgiftene med 40.000 kroner. Dessuten har vi redusert en av våre tre stillinger med 25 prosent, opplyser Hageberg.

Regnskapet viser nå at med nærmere 1,3 millioner kroner i utgifter, endte fjoråret med et underskudd på 220.000 kroner. Årets budsjett er redusert til 1,2 mill. kr. Alt nå har 60 nye faste givere meldt seg for å sikre økte inntekter.

Nå tas nye grep for å fornye tilbudet til barna. Tremorkirken på Sotra er mest dristig. Her får barna veksle mellom å botre seg i lekeland og høre en fortelling om Jesus, mens foreldrene lytter til dagens preken.

— Opplegget har slått an. Når barna har det gøy, slapper også de voksne mer av, sier Signe Rong, en av barnelederne i Tremorkirken.

«Sprell levende» er vårt nye opplegg for søndagsskolene. Det tar hensyn til at dagens barn ikke sitter stille, men vil være i aktivitet og gjøre noe. Nye hjelpemidler er utviklet, opplyser Nils Arne Lavik.

Samtidig ser han at all verdens utstyr ikke er nok. Her trenges først og fremst trygge voksne som kan gi av seg selv og lede søndagsskolene.

Også Tremorkirken er nysgjerrig på Norsk Søndagsskoleforbunds nye opplegg «Sprell levende» og ønsker nye impulser.

— Vi utfordres til nytenkning i det kristne arbeidet. Samtidig som vi holder fast på verdiene, utfordres vi til å finne nye former, sier Signe Rong.

Lekeland kan bare noen tilby. Drama og leken idrett er lettere å tilby. Vanskeligst er det å finne på noe som fenger barn i alderen 7 til 10 år.