• Ble åpnet på kvinnedagen i 1981
  • Er et senter som tar seg av mishandlede kvinner og deres barn
  • Får 7,5 millioner kroner i offentlig støtte
  • Er drevet etter flat struktur og har de siste årene hatt omkring 40 medlemmer. Målet er at alle skal engasjere seg mest mulig i driften
  • Medlemmene er inndelt i seks grupper som tar seg av ulike oppgaver. Fra hver gruppe møter en representant i et arbeidsutvalg. Daglige avgjørelser blir tatt i arbeidsutvalget.
  • Årsmøtet er høyeste organ