— Vi ønsker å kvalitetssikre det som er gjort til nå. Kripos skal gå igjennom alt som har blitt gjort i forbindelse med letingen, for å eventuelt se om det er noe vi burde gjøre som ennå ikke har blitt gjort, sier Johan Brekke som er politimester i Sogn og Fjordane.

Politiet valgte torsdag kveld å avslutte søket på land. De jobber nå med å planlegge søk med likhunder, og sette i gang søk i vann med miniubåt og kamera.

— Ut ifra de opplysningene vi har fått, og det vi har gjort på land, velger vi nå å sette inn likhunder i letingen, samt søke i vann. Forhåpentligvis har vi styrkene klare i morgen, sier politimester Johan Brekke i Sogn og Fjordane politidistrikt til NTB.

Politiet har ingen indikasjoner som tilsier at den savnede 17-åringen skal ha beveget seg utenfor Årdal kommune.

Brekke understreker at de ikke har gitt opp håpet om å finne Charlotte Moene i live.