Havarikommisjonen melder10.30 til BT at de har folk på vei til Kinsarvik med bil fra Bergen. De sendesså opp på fjellet for å kartlegge vrak og topografi for å forsøke å fåoversikten over hendelsesforløpet.

— Det er viktig åfå dannet et bilde av det som finnes av komponenter. Er det veldig utbrent, erdet ikke så mye å kartlegge, sier fungerende avdelingsdirektør iHavarikommisjonen, Kåre Halvorsen.

I tillegg skal et teamoppholde seg i Kinsarvik og samle informasjon fra vitner og ansatte iAirlift. På havaristedet vil teknikereholde på til all mulig informasjon er samlet inn.

— Det ersannsynligvis noe begrenset. Erfaringsmessig vil det ta to-tre dager å samleinn det vi skal. I Kinsarvik vil vi forsøke å kontakte vitner og personeri helikopterselskapet som kan hjelpe oss å kaste lys over ulykken, sierHalvorsen.

Trenger spesialkompetanse

Rundt klokken ti tirsdagformiddag vet Havarikommisjonen foreløpig ikke vet noe om hendelsesforløpet,ifølge avdelingsdirektøren.

— Arbeideter komplisert og vanskelig av flere årsaker, som tilgjengelighet og det faktumat det var brann, sier fungerende direktør i Havarikommisjonen, William J.Bertheussen.

PrebenWallestad, operasjonsleder i Hordaland politidistrikt, sier spesialkompetanseer koblet inn i saken.

— Krimteknikere fra Kriposvil bistå i arbeidet, de vil hjelpe til med identifiseringen av de omkomne,sier Wallestad.

Politiet holderpressekonferanse i kommunehuset i Kinsarvik klokken 13.00. Ordfører i Ullensvang,Solfrid Borge, og direktør i Airlift skal også være til stede. Navnene blirfrigitt på møtet.

Minnestund

Det diskuteres nå om det skalholdes en minnestund i kommunen.

— Vihar ikke konkludert med når og hvor. Det må de nærmeste pårørende få være med åbestemme før vi konkluderer, sier Borge.

Informasjon om dette vilblant annet komme på kommunens hjemmesider.

Kommunens kriseteamfortsetter arbeidet utover dagen.

— Vikan tilby hjelp til de som måtte ønske. Det viktigste for meg er å vite at alleblir ivaretatt på en skikkelig og god måte, sier ordføreren.