— Dette er en svært alvorlig hendelse, og vi må finne ut hvor og hvordan brannen startet. Vi har såvidt begynt å planlegge etterforskningen, sier han.

Kripos-etterforskerne er ventet å komme til Lærdal mandag.

Høy beredskap

Løseth sier det ikke er noen holdepunkter for at det ligger noe kriminelt bak brannen.

— Det kommer til å være høy beredskap i området gjennom hele natten. Det er en viss fare for at brannen kan blusse opp igjen, sier Løseth.

Da BT var på brannstedene i ettermiddag, var det synlige glør flere steder i ruinene. Samtidig blåste det kraftig.

Både Sivilforsvaret, Heimevernet og brannvesenet holder vakt i natt.

Jobbes intenst

— Det er meldt sterk østavind i natt, og vi har sett hva vinden gjør med glør. Det jobbes intenst med etterslukking, sier politiets innsatsleder Bengt Næss.

Verken politiet eller kommunen har nøyaktig oversikt over hvor mange som er evakuert, men det dreier seg om flere hundre mennesker.

— Ingen får komme tilbake i kveld. I tillegg til brannfaren, blåser det løse gjenstander i vinden, sier Løseth.

Ordfører i Lærdal sier han har fått hilsen fra både statsministeren og kongen.

— De sier vi skal få hjelp til å takle situasjonen. Det setter vi stor pris på, sier ordføreren.

Både skole og barnehage i Lærdalsøyri holder stengt i morgen.