Kripos ser med bekymring på at Hells Angels vil etablere seg i Bergen.

— Det har så langt vært et hull på Vestlandet, sier Atle Roll-Matthiesen, sjef for taktisk etterforskningsavdeling i Kripos.

Han bekrefter at Renegades i Bergen nå er underlagt Hells Angels i Stavanger.

— Det vil ta høyst to år før de blir tatt opp som fullverdig medlem.

Ifølge Roll-Matthiesen er Hells Angels særlig kjent for pengeinnkreving, utpressing, nattklubbvirksomhet med ulovlig skjenking, vinningsforbrytelser og narkotikavirksomhet.

Bomben i Drammen

— Hells Angels er en internasjonal organisasjon som styres av verdensorganisasjonens regler. Den enkelte klubb er fullstendig underlagt disse. Det er veldig viktig at hele samfunnet tar dette alvorlig og er klar over at de har sine egne lover og regler.

Han har ikke holdepunkter for å si at etableringen i Bergen vil føre til en umiddelbar trussel i Hordaland.

— Men vi har sett eksempler på hva som skjer i slike prøveperioder. Flere av dem som ble dømt for bombesaken i Drammen var medlemmer av Hells Angels på Hamar. Da var ikke klubben tatt opp som fullverdig Hells Angels klubb.

- Stå samlet

På lik linje med politiet i Bergen frykter han at andre MC-klubber vil ha sin del kaken.

— Det i seg selv er bekymringsfullt fordi det er snakk om territoriell makt og herredømme over markeder for kriminell virksomhet.

Han forteller at Hells Angels i Norge har 80 til 90 medlemmer fordelt på syv klubber. I tillegg er det en rekke klubber som sympatiserer med og fungerer som rekrutteringsgrunnlag for de fryktede englene.

Foruten Hells Angels finnes Outlaws, Bandidos og Coffin Cheaters.

— Generelt for alle disse klubbene er at 65 til 75 prosent av medlemmene er domfelte.

Hvorfor Vestlandet har vært en hvit flekk på kartet for de store MC-klubbene ønsker han ikke spekulere omkring.

— Det er imidlertid veldig viktig at hele samfunnet tar dette alvorlig.

— Hvilke råd vil du gi Bergen nå?

— Det er viktig at hele samfunnet står samlet. Ikke lei ut til dem og ikke legetimer deres virksomhet.