Politijuristene er tatt ut i streik i Oslo, Sogn og Fjordane og Salten. Det vil få store konsekvenser for rettsapparatet.

De fleste rettssakene blir utsatt. Unntaket er saker som aktoreres av statsadvokater. Rundt ti hovedforhandlinger vil bli rammet i Sogn og Fjordane de neste to ukene.

Færre fengslinger

Ingen blir fremstilt for varetektsfengsling, med mindre det er fare for liv og helse. Det betyr blant annet at typiske gjengangerkriminelle blir sluppet løs. Foreløpig er det ingen meldt inn noen nye fengslinger i politidistriktet.

– Vi vil selvsagt søke om dispensasjon dersom fengslingen gjelder farlige personer og det kan være fare for liv og helse, sier Sissel Kleiven, lokal tillitsvalgt for Politiembetsmennenes Landsforening i Sogn og Fjordane.

Førerkortbeslag blir ikke fremmet for retten. Det betyr at personer som har fått beslaglagt lappen, for eksempel etter uvettig kjøring, vil få den tilbake etter tre uker.

– Det vil neppe bli aktuelt å beslaglegge sertifikatet igjen når streiken er over. Hvis man først har fått det tilbake vil det være et uforholdsmessig inngrep å beslaglegge det på nytt, sier Kleiven.

Ingen forelegg

Det vil heller ikke bli skrevet ut forelegg. Men trafikksyndere og andre i klammeri med politiet slipper ikke helt unna.

– Sakene blir ikke henlagt, så foreleggene blir skrevet ut når streiken er slutt, sier Kleiven.

Det er åtte politijurister i Sogn og Fjordane.

– Situasjonen er ikke prekær nå, men jo lenger tid som går dess mer alvorlig blir situasjonen, sier politimester Kjell Ese i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Ved en eventuell opptrapping av streiken kan politijurister i Hordaland også bli tatt ut. Det er fire dagers varslingsfrist, slik at streiken vil ramme andre deler av landet tidligst i neste uke.