Da juristene la ned arbeidet sitt i går, kunne tre menn i politiarresten puste lettet ut. Normalt ville de blitt fremstilt for varetektsfengsling. På grunn av streiken slipper de ut.

Og det kan skje mange flere hvis streiken fortsetter:

— Det er ikke uvanlig at vi har mer enn 100 fremstillinger med begjæring om varetekt i løpet av en måned, sier informasjonsleder Trygve Hillestad i Hordaland politidistrikt.

Ytterst få av disse fengslingsmøtene vil bli gjennomført under en streik, fordi kun fem av 41 politijurister i Hordaland er i jobb.

Gjorde unntak

De tre som slapp ut fra politiarresten i går, er alle menn i 30-årene som står på politiets liste over såkalte A-gjengangere.

— De er alle tatt for vinningskriminalitet, opplyser Hillestad.

Mens den ene ble tatt på fersken mens han stjal varer på Krambua Senter, er den andre mistenkt for å ha stjålet fra en spilleautomat og den tredje tatt med det politiet tror er tyvegods. De to siste var i tillegg i besittelse av mindre mengder narkotika da de ble pågrepet.

Kriminelle som pågripes mens streiken pågår, må løslates etter maksimalt fire timer i politiarresten.

— Hverdagskriminaliteten kan øke fordi gjengangerne får gå fri, sier Ole Bjørn Mevatne, som er leder for de streikende politijuristene i Hordaland.

I tilfeller der liv og helse står i fare, kan politiet søke om dispensasjon for å få fremstilt en siktet for varetektsfengsling. I Sogn og Fjordane har dette skjedd minst en gang siden juristene ble tatt ut i streik for to uker siden. En 37 år gammel mann som i mai ble fengslet for å ha mishandlet en kvinne på det groveste i Førde, ble fredag fengslet for fire nye uker. Kvinnen fikk hjertestans og hjerneblødning som følge av volden, og politiet så saken som såpass alvorlig at de ville gjøre unntak.

Kø hos politimesteren

I tillegg til at kriminelle går fri, blir mange rettssaker utsatt på grunn av streiken. Varer streiken ut denne uken, vil 27 saker bli forskjøvet i Hordaland, mens 48 saker vil bli utsatt i neste uke.

— Streiker juristene i hele juni, vil godt over 100 hovedforhandlinger bli berørt, sier Trygve Hillestad.

Politimesteren i Hordaland har mye å gjøre under streiken. Han er den eneste som kan gi fullmakt til ransaking og pågripelser, og må selv sørge for å få bøtelagt kriminelle som blir brakt inn til arresten.

Politijuristene som er organisert i Akademikerne Stat streiker for mer lønn.

— Det er et stort gap mellom lønningene til juristene i staten og i privat sektor. I løpet av noen år er det blitt 100.000 til 200.000 kroner i forskjell. Nå var det kommet så langt at vi måtte sette foten ned, sier politijurist Ole Bjørn Mevatne, som er leder for Politiembetsmennenes landsforbund i Hordaland.