Bergen er én av fem administrasjonsregioner i Kriminalomsorgen som nå kanskje forsvinner.

— Regjeringen ønsker flere soningsplasser og tjenester som er nærmere de domfelte. Det er et ønske vi deler, sier Leif Waage, assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region vest.

Bakgrunnen for at regionnivået nå kanskje forsvinner, er et ønske fra justisminister Anders Anundsen om minst mulig byråkrati i kriminalomsorgen - og flere soningsplasser.

Skrekken er at regionene blir erstattet med en stor, tungt byråkratisk organisasjon i Oslo-området

Leif Waage, ass. dir. i Region vest

Derfor har Anundsen bedt om en utredning der regionene er fjernet fra organisasjonskartet.

I går ble Waages kolleger i Bergen informert om utredningen som kan fjerne arbeidsplassene deres. Utredningen skal være ferdig innen desember.

- Kan miste jobbene

— Klart det er en belastning med omstillinger og endringer. Den naturlige førstereaksjonen er å lure på om man sitter trygt og har en jobb å gå til i fremtiden. Vi er allerede en «slank» og effektiv organisasjon, sier Waage.

Region vest har cirka 15 ansatte. Waage tror ikke endringene ender med oppsigelser.

Fullt så optimistisk er ikke forbundsleder Geir Bjørkli i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Overfor NTB uttrykker han frykt for at «et stort antall kan miste jobbene sine».

Forbundet krever medvirkning i omstillingsprosessen, som ifølge NTB gjelder rundt 150 personer på det regionale nivået i kriminalomsorgen. Regionene ligger i dag i henholdsvis Bergen, Trondheim, Tønsberg, Sandnes og Oslo.

— Det vi er opptatt av å formidle, er at det er oppgaver nok i kriminalomsorgen. Dette er oppgaver de ansatte som blir rammet av omstillingen, bør få overta, sier Bjørkli til NTB.

Frykter Oslo-byråkrati

Waage er spesialist i organisasjonspsykologi og har tidligere jobbet som klinisk psykolog tilknyttet Bergen fengsel. Mange av de andre i administrasjonen har også operativ erfaring, altså erfaring med å jobbe tett på og direkte med innsatte.

— Med flere soningsplasser i fremtiden, og et ønske om å styrke tilbudet til innsatte, tror jeg alle de ansatte i administrasjonen vil få oppgaver også i et eventuelt nytt system, sier han.

Skrekken er, tilføyer han, «at regionene blir erstattet med en stor, tungt byråkratisk organisasjon i Oslo-området».

— Da har vi virkelig feilet på målet, sier Waage, men legger til:

— Det kan godt være at en kriminalomsorg med bare to nivåer er det beste, og den organiseringen som er mest effektiv. Vi må bare finne den rette måten å gjøre det på. Alle må prøve å møte den mulige omstillingen med åpenhet, kreativitet og engasjement.

Anundsen: - Noen vil bli flyttet

Justisminister Anundsen sier til NTB at noen av de 150 vil bli flyttet til direktoratet på Lillestrøm, mens andre vil bli overført til de lokale nivåene. Han utelukker ikke at en del ansatte kan bli overtallige i prosessen.

— Vi ønsker å flytte flere ansatte fra administrasjon til tjenesteproduksjon, og vi har store planer for utbygging av fengsler fremover. Det betyr at ansatte på regionalt nivå med den rette kompetansen fortsatt vil ha en fremtid i kriminalomsorgen, sier Anundsen.

Tilbake i Bergen er assisterende regiondirektør Leif Waage opptatt av å se mulighetene i fremtiden.

— Vi må se hvordan en slik omorganisering kan gi bedre tjenester til den domfelte. Erfaringen med å gå fra distrikter til regioner i sin tid har vært positiv. Det har gitt oss bedre metoder for straffegjennomføring, bedre kvalitet på straffen og utjevning av ulikheter mellom enhetene. De erfaringene må vi ta med oss og forsøke å få til en endring til noe enda bedre, sier Waage.