— Vi skal ha noe for alle aldersgrupper i distriktet, og vi håper at det skal bli gratis for deltakerne, sier lensmannsførstebetjent og primus motor Tore Lystrup til Bergens Tidende.

Til påsken organiserer Laksevåg lensmannsdistrikt for åttende gang en stor aksjon - «Krimfri påske» - for å forhindre påskeinnbrudd. Samarbeidet er unikt i Norge, og har ført til rekordlav påskekriminalitet i bydelen.

— Resultatene har vært så gode at vi og våre samarbeidspartnere i år vurderte å legge ned aksjonen. Men i stedet valgte vi å utvide konseptet, sier Lystrup.

Utflukt for de eldre

Det nye tilbudet til alle som ikke reiser bærer navnet «Aktiv påske». Fritidsaktivitetene er laget i samarbeid med blant andre idrettsungdom i lensmannsdistriktet.

Ifølge Lystrup var det ungdommen selv som hadde idéen til beachparty og diskotek for de unge på Vannkanten, ett av tilbudene som allerede er klart. I tillegg får de aller yngste bli med på orienteringsløp, mor og far kan gå på dans med Stein Dag Hauges orkester, mens de godt voksne blir invitert på frokost og utflukt til festningen på Fjell.

Næringslivet støtter

Det koster penger å gjennomføre alle aktivitetene. Lystrup setter sin lit til økonomisk støtte fra næringslivet i området.

— All erfaring fra tidligere tyder på at det skal gå veldig bra. Vi har allerede inne noen tunge sponsorer. I tillegg stiller rundt 150 frivillige opp, forteller Lystrup entusiastisk.

Politiet sender ut en informasjonsbrosjyre om «Aktiv påske» til alle husstander i lensmannsdistriktet fjorten dager før høytiden begynner.

— Så får vi bare håpe at det blir god oppslutning om aktivitetene. Hvis dette blir vellykket, kan det hende vi gjør enda mer ut av det neste år, sier lensmannsførstebetjent Tore Lystrup.