1. oktober 1944 ble Holen skole bombet. – Alle som ble direkte rammet skal få krigspensjon, sier Bjarne Håkon Hanssen i dag.

– Vi er veldig glade og takknemlige. Dette har vært en tøff kamp og vi har i dag seiret med pomp og prakt. De kravene vi stilte, er oppfylt, sier Kirsten Hatlem i Minneforeningen for 4. oktober 1944. I dag møtte hun og fire andre fra minneforeningen arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen (Ap.) Han hadde gode nyheter.

BT har skrevet en rekke artikler om minneforeningens kamp for å få anerkjent Laksevåg-barnas seinskader som krigsrelaterte.

Behandles på nytt

NAVs ekspertutvalg gikk tidligere i år inn for at Holen-elevene som ble direkte rammet av bombing under 2. verdenskrig, skal få krigspensjon.

Nå velger Hansen å legge denne rapporten til grunn for spørsmålet om krigspensjon.

Alle søknader som er avslått av NAV, skal automatisk behandles på nytt. I følge Hanssen er dette rundt 30 søknader.

Ny praksis

– Vi innfører en ny praksis for behandling av spørsmål om krigspensjon, sier Hanssen.

Mens søkere tidligere måtte bevise at de hadde fått senskader som følge av krigshandlinger, skal det nå legges til grunn at alle som er blitt direkte rammet av krigshandlinger som Laksevåg-bombingen skal få krigspensjon.

2,5 millioner kroner er satt i økte bevilgninger krigspensjon i revidert nasjonalbudsjett.

Hansen oppfordrer alle som ikke har søkt fordi de ikke trodde de ville få pensjon, til å søke nå. Han legger vekt på at søknadene skal behandles igjen allerede våren og sommeren 2008, og at arbeidet skal gå raskt.

– Folk er gamle, og de har ventet veldig lenge, sier Hanssen.

- Oppreisning for Laksevåg-folket

I rapporten defineres barn som er «direkte rammet» slik: «barn som ble skadet, barn som opplevde at andre ble skadet eller døde, barn som selv var begravd av sammenraste bygninger».

– Det som skjedde i denne bygningen. Nå har vi fått signalet om at vi får innvilget det vi har kjempet for. Dette er en oppreisning for Laksevåg-folket, sier Odd Paulsen i minneforeningen.

Hansen kunne ikke svare på om de som var vitner, eller indirekte rammet av bombingen vil få krigspensjon.

Odd Mehus