Det var 17. september i fjor at Jorunn Marianne Knutsen ble drept av sin sønn på Askøy.

Bistandsavokat Anne May-Britt Eilertsen Hauken sa i retten at de to søskene hadde et svært nært forhold til sin mor.

— Ekstra belastning

— Familien har mistet en kjær mor. De hadde kontakt med henne daglig, sa bistandsavokaten.

Hun laogså vekt på at det er en ekstra belastning for dem at det er deres egen bror som tok livet av moren.

De etterlatte har hatt det tungt etter at broren drepte moren. I retten kom det også frem at de ble kjent med drapet gjennom mediene.

— Oppreisningserstatningen skal være et plaster på såret for det tap og savn de etterlatte føleretter at moren ble drept, sier Eilertsen Hauken.

De to krever 200.000 kroner hver i oppreisingserstatning. Dessuten krever de erstatning på 194.000 kroner.

— Drapet en impulshandling

Steinar B. Yndestad mener at sønnen drepteJorunn Marianne Knutsenpå impuls.

— Han ville ha en matbit og oppsøkte morens hus. I sin forklaring sier tiltalte at det var noe som ble sagt fra morens side og at han tok dette som et signal. Derfor er dette en impulshandling, sa Yndestad i sin prosedyre.

Det somvidere blir temaer reaksjonsfastsettelsen.

— Tiltalte er ikke strafferettslig tilregnelig. Det slås fast av de sakkyndige, og der er vi enige. Det kan ikke utmåles ordinær straff, sa Yndestad.

Men han stiller spørsmål ved omdet er nødvendig at hans klient dømmes tiltvungen psykisk helsevern der påtalemyndigheten har enpartsrolle.

Erstatningskravet

Drapsmannens søsken har krevd totalt 594.000 kroneri erstatning av ham.

— Skal man ilegge erstatning til en person som ikke er strafferettslig tilregnelig og ikke forstår hva han har gjort?, spurte Yndestad.

Forsvareren poengterte at helsevesenet hadde begått store feil under behandlingen av hans klient.

— Skal han måtte betale erstatning for at helsevesenet sviktet? Det strider mot sunn fornuft.

Han viste til en dom der en mann drepte sin kone og barn. Dessuten knivstakk han en annen, som ble skadet. Gjerningsmannen var psykotisk motivert og han ble ikke idømt oppreisingserstatning.

— Min klients gjerning var psykotisk motivert. Han har heller ingen økonomisk evne. Erstatningskravet bør sendes til det offentlige, sa Yndestad og henviste til at det var helsevesenet som sviktet i behandlingsopplegget.

Han mente også at retten ikke nå kan ta stilling til et mulig fremtidig økonomisk tap.

BISTANDSADVOKAT: Anne May-Britt Eilertsen Hauken.
PER LINDBERG