OLAV GARVIK

KRISTINE HOLMELID

RV-leder Torstein Dahle (bildet) har sendt skriftlig klage til valgstyret i Bergen, som så må bringe den videre til Kommunal— og regionaldepartementet.

Han har regnet ut at Miljøpartiet De Grønne (MDG) trolig har gått glipp av et bystyremandat. Partiet manglet etter hans beregninger 350 stemmer.

Ved siden av RV var det etter hans oppfatning De Grønne som i valgkampen var mest opptatt av å tale de fattiges sak.

Mange uten legitimasjon

— Det var ikke minst fattige mennesker som ble skadelidende, gjerne folk med rusproblemer, og en del unge og eldre som ikke har nødvendig legitimasjon med foto.

— Dette høres kanskje rart ut for de fleste av oss som både har bankkort og annen legitimasjon. Men slik er virkeligheten. Jeg vet at folk unnlot å møte opp fordi de ikke har slik legitimasjon, og valgstyret har selv opplyst at mange måtte avvises i valglokalet, sier Dahle.

Til sammenligning ble rundt 80 personer avvist i stemmelokalene i Oslo.

Også på stand i valgkampen møtte han mennesker som mer enn gjerne ville stemme på RV eller De Grønne, men som trakk seg da de hørte at de måtte ta med seg legitimasjon.

— Antyder du at kravet om legitimasjon er urimelig?

— Nei, men folk burde få hjelp i tide. Vi for vår del tok fatt i problemet i god tid før valgdagen. Billigste måte å skaffe seg legitimasjon på er Postens ID-kort til 261 kroner. Men selv det er mange penger for mennesker som ikke ser seg råd til å kjøpe middag hver dag.

- Må utøve skjønn

Kommunal- og regionaldepartementet sier de skal se på saken så fort som mulig.

— Loven krever at folk legitimerer seg når de skal stemme. Jeg vil ikke forskuttere saksbehandlingen, men dette skal ikke være grunn nok til å kreve valget annullert, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken.

Før valget sendte departementet ut et rundskriv til kommunene der de bad dem utøve skjønn ved stemmegivning.

— Handlingsrommet er stort. For eksempel kan et skolebevis med navn, bilde og fødselsdato være godkjent legitimasjon. Personer som valgstyret kjenner identiteten til, skal heller ikke behøve legitimasjon. Vi har også sagt at hvis kommuner regner med mange sosialhjelpsmottakere i et valglokale, kan de ha ansatte på sosialkontor i valglokalene som kjenner dem. Slik slipper de å vise legitimasjon, sier Sandbakken.