I en småbåthavn på Grimstadneset har to selskaper planene klare for 170 nye leiligheter, under navnet Dolviken Brygge. Torsdag er fristen for å sende inn merknader, før saken går videre til behandling i kommunen.

Velforeningene i området krever at planen blir lagt på is.

— Totalt i det området du ser her er det planlagt 400-500 boliger, sier Kåre Hansen, og peker ut Oddemarka, Nøtteskogen og de andre områdene rundt Dolviken der det er planer om store boligprosjekt.

Og han peker på brakkene nedenfor Søreide skole. De illustrerer det velforeningene mener er hovedproblemet med Dolviken Brygge og de andre boligprosjektene:

Skolen er for lengst sprengt. Belegget er på 130 prosent, og unger fra skolekretsen må nå skysses til andre skoler.

Farlig skolevei

Det samme gjelder, ifølge velforeningene, barnehager, lekearealer, veier, vann- og kloakknett. Alt er under press i det attraktive boligområdet bare 15 minutters biltur fra Bergen sentrum.

— Det aller viktigste er at ting nå går i riktig rekkefølge. Vi er ikke prinsipielt mot utbygging, men det må bare skje på en måte som gjør at man samtidig bygger ut skole, vei, vann, kloakk, samt tilrettelegger for fritidsaktiviteter for barn og unge, sier Hansen, som leder områdeutvalget, som representerer 30 velforeninger.

De har samlet seg i et forsøk på å få kontroll på utviklingen, og vil møte byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, om saken.

Og dagens boligprosjekter blir neppe de siste i området. Rundt Dolviken, utover på Grimstad og i åssidene rundt er det store ubebygde områder.

Dolviken Brygge-prosjektet skal forskuttere midler til fortau langs Grimstadvegen og nytt veikryss til Ytrebygdsvegen. Det vil gi tryggere skolevei, noe velforeningene har kjempet for i 20 år. Likevel er mange skeptisk til utbyggingen, fordi de frykter kommunen da vil vente enda lenger med å utbedre resten av veien.

Dessuten ønsker de at kommunen tar veien og vann- og kloakksystemet samtidig, noe de mener er høyst nødvendig.

- Bygger for dem over 50

Styreformann og medeier Per Jørgensen i Dolviken Brygge AS tror ikke deres utbygging vil legge særlig press på skolen.

— Jeg tror ikke det er barnefamilier som vil flytte inn her, sier han.

Det er to ulike selskaper som står bak utbyggingen i sjøkanten, som går under navnet Dolviken Brygge: Dolviken Brygge AS og Grimstad Eiendomsselskap AS.

I planen som nå er ute til høring skal de bygge henholdsvis 100 og 70 leiligheter. Men Jørgensen sier de nå har redusert antall leiligheter til 70, fordi de tror markedet etterspør større leiligheter.

I snitt vil leilighetene bli rundt 100 kvadratmeter, med båtplass rett utenfor stuedøren for dem som ønsker det.

PRESSOMRÅDE: Ved marinaen i Dolviken bak Karsten Tjugen, Eirik Hansen og Kåre Hansenplanlegges 170 nye leiligheter. Velforeningene vil stoppe denne og andre utbygginger i området,som de mener skjer i altfor raskt tempo. FOTO: HELGE SUNDE