Det er hovedpunktene i Arbeiderpartiets krav til byrådet i Bergen. Trond Tystad mener at eieren av kafeen på Ulriken helt ufortjent ble pekt ut som syndebukk og derfor burde få en stor unnskyldning.

— Topografien har vist at det er lite sannsynlig at kloakk fra Ulriken kunne renne ned i Svartediket. Dette har kommunen visst lenge. Jeg sier ikke at det er bevisst at man ikke har opplyst om dette, men det har passet seg slik, sier Trond Tystad.

- 200 kroner latterlig

Han reagerer særlig på at finansbyråd Henning Warloe så sent som i slutten av januar sa til Bergens Tidende at han var skeptisk til å forlenge leieavtalen for Ulriksbanen med Sirseth. Årsaken var hans manglende samarbeidsvilje.

— I det øyeblikket kommunen skjønte at Ulriken ikke var kilde, burde de ha sagt det. Her snakker vi om at Warloe truet med å ta livsgrunnlaget fra mannen, sier Tystad. Han mener også at en refusjon på 200 kroner i VA-gebyret er altfor lite.

— Det er en latterlig sum. Her bør man gi en erstatning som står i forhold til situasjonen. Mange har vært syke i flere måneder. På Askøy får man refundert utgiftene bare vannet er litt misfarget, påpeker han.

— Dessuten er ikke spørsmålet om erstatning et juridisk spørsmål, det er et politisk spørsmål, sier Tystad.

I går skulle han ha en interpellasjon i bystyremøtet om saken. Det skulle også Torstein Dahle (RV) og Åge Chr. Jacobsen (SV). Det ble avvist av ordfører Herman Friele, med henvisning til at Giardia-rapporten i sin helhet skal debatteres av bystyret på et senere tidspunkt.

Ulriken ikke syndebukk

Torstein Dahle mener det er et brudd på kommuneloven.

— Vi vil kreve lovlighetskontroll av dette vedtaket. Bystyret burde kunne ha en konstruktiv debatt om dette spørsmålet nå, sier han.

Byrådsleder Monica Mæland avviser at byrådet har pekt ut Ulriken som syndebukk, men at det var en av flere sannsynlige kilder. Hun er ikke enig i at trusselen om å ikke fornye leieavtalen for Ulriksbanen var ufin.

— Vi vet at det har foregått ting på Ulriken som er i strid med reglene. Vi vet at septiktanken ikke har vært tømt forskriftsmessig. Det må vi håndheve, enten vi har Giardiaepidemi eller ikke. Vi utpekte ikke Ulriken som syndebukk, sier hun.

Når det gjelder spørsmålet om erstatning, sier hun seg helt enig i at det er et politisk spørsmål, men at det er naturlig å vente på kommuneadvokatens vurdering.

— Kommuneadvokaten kan si at vi plikter å betale, eller at vi ikke gjør det. Uansett kan vi bestemme oss for å betale, sier Monica Mæland. Byrådet har anbefalt at hele Giardiasaken skal underkastes en ekstern gransking.