Sosialbyråd Eiler Macody Lund stiller spørsmål ved motivene til klinikksjefen for Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius. Hun etterlyser en ekstern evaluering av konsekvensene av stengingen av Nygårdsparken.

– Jeg kan ikke si nøyaktig hva hun gjør, men det er jo påtagelig at en representant for en privat bedrift som lever av å få så mange rusavhengige som mulig inn på sine klinikker går ut og indirekte prøver å selge inn sin egen bedrift for disse stakkars rusavhengige, uttalte Eiler Macody Lund til NRK Hordaland fredag.

— Meningsløst angrep

Den uttalelsen får Lossius til å tenne på alle plugger.

KUNNSKAPSLØS: Klinikksjefen for Stiftelsen Bergensklinikkene, Kari Lossius, kaller sosialbyråden kunnskapsløs.
JAN M. LILLEBØ

— Det er helt menigsløst å angripe meg personlig. Hvis byråden tror han kan skremme meg til taushet, tar han feil, raser klinikklederen til BT fredag morgen.

— Han bør vite forskjellen mellom en ideell og kommersiell organisasjon. Byråden som har rus som en av sine ansvarsområder bør også kjenne til at Stiftelsen Bergensklinkkene er en ideell aktør som er rammefinansiert fra staten via Helse Vest, sier Lossius.

Sosialbyråden kom med kritikken etter at Lossius stilte spørsmål ved om det var utført en tilstrekkelig ekstern evaluering av oppfølgingen av rusavhengige i Bergen. Lund tolket utspillet som et angrep på kommunens ansatte.

Krever unnskyldning

Nå ber Lossius byråden dokumentere påstanden om at hun har kritisert ansatte i kommunen.

Klinikksjefen krever også en uforbeholden unnskyldning fra Lund.

— Lund antyder at jeg gjennom lanseringen av en evaluering kritiserer ansatte i Bergen kommune. Dette bør byråden dokumentere. Han bør også komme en uforbeholden unnskyldning til de ansatte som jobber for Bergensklinikkene, sier Lossius

Kunnskapsløs byråd

Lossius sier hun aldri har kritisert de ansatte i Bergen kommune, slik byråden antyder.

— Jeg har den dypeste respekt for ansatte som daglig jobber med mennesker med rusproblem, det være seg om de jobber i kommunen eller spesialisthelsetjenesten, og jeg har flere ganger i media påpekt hvor bra det er at vi har fått MO-sentrene på plass. Men jeg har også sagt at vi mangler et viktig tiltak for noen av de tidligere brukerne av parken, og det er et helserom i nærheten av Bergen sentrum.

Lossius stiller nå spørsmål ved Lunds kunnskap om rusfeltet.

— Kanskje er det for mye forlangt at en byråd skal vite hvordan en av de største rusinstitusjonene i regionen er organisert. Men jeg må påkeke at Lund besøkte en av våre klinikker for litt over en måned siden og fikk grundig informasjon om Bergensklinikkene både skriftlig og muntlig. Derfor blir hans mangelfulle kunnskap noe uforståelig, sier Lossius.

Sosialbyråd Eiler Macody Lund opplyser i en epost til BT at han er opptatt i møter og ikke har anledning til å svare på kritikken fredag formiddag.