• At tiltalte har utnyttet hennes tillit til å tilegne seg en vesentlig del av formuen hennes, gjør dette ekstra grovt og forkastelig.

Det sa den 80-årige kvinnens bistandsadvokat, Nina G. Sandnes, til Bergen tingrett i går.

Hun kritiserte også tiltaltes forsvarer, advokat Helge Hansen, for hans strategi med å sverte hennes klient.

— Det virker som om forsvarer mener at jo verre hun er som person, desto mer berettiget blir tiltaltes handlinger.

Sandnes mente at tiltalte de første årene hadde gjort mye godt for kvinnen, og på den tiden fortjente hennes tillit. Men at han så har gått over til grovt å utnytte den samme tilliten.

På vegne av sin klient krevde hun litt over tre millioner kroner i erstatning for penger som de mener er blitt borte samt oppreisning for de lidelser saken har påført kvinnen.

Aktor, politiadvokat Rudolf Christoffersen, krevde fem års fengsel.

— Tiltalte har kynisk og systematisk utnyttet den tillit kvinnen hadde til ham. Svært mange av uttakene skjedde mens hun var innlagt på sykehus, sa han.

Han viste til to dommer, der retten har vist til at det er klart skjerpende når offeret for bedragerier er eldre, syke eller hjelpetrengende. De fikk henholdsvis tre og fire års ubetinget fengsel for beløp langt under det denne tiltalen lyder på.