Det er påstandene politiadvokat Anders Johnsen la frem i Bergen byrett i går, i straffesaken mot de en gang så betrodde medarbeiderne i entreprenørkonsernet. De tre er tiltalt for grov økonomisk utroskap, etter at oppussingen av flere herskapshus på Espeland ble belastet selskapet de jobbet i.

— Av allmennpreventive grunner er det viktig å slå hardt ned på slike forhold. Vi vet at det er store mørketall når det gjelder økonomisk utroskap og underslag i det private næringslivet.

Det er sjelden at slike forhold blir offentlig kjent. Det var først da det urettmessig fakturerte beløpet var kommet opp i 12 millioner kroner, at Selmer valgte å anmelde saken, påpekte Anders Johnsen.

Forsvarer krever frifinnelse

Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forsvareren til den 45-årige tidligere prosjektlederen, advokat Helge Wesenberg, krevde i sin prosedyre at hans klient måtte frifinnes. ý Jeg kan ikke bevise at det var gitt samtykke til at regningene for oppussingen kunne sendes til Selmer. Men i denne saken er det atskillige eiendommeligheter, som gjør at verken jeg eller retten kan utelukke det, sa advokat Helge Wesenberg.

Aktor, politiadvokat Anders Johnsen, mener derimot at alle de tre tiltalte bevisst og kynisk har utnyttet den tilliten de hadde, for egen vinnings skyld. Fakturaene ble kamuflert, slik at ingen i selskapet skulle begynne å stille spørsmål. Operasjonen ble forsøkt skjult, helt til de tiltalte motstrebende måtte legge kortene på bordet, sa Johnsen.

— Kjøpet av eiendommen var 100 prosent lånefinansiert. De hadde ikke mye egenkapital, og det ble raskt klart at problemer med å få konsesjon gjorde det umulig å selge bygningene hver for seg. Likevel ble det satt i gang en storstilt oppussing, der det ikke ble spart på noe. Ingen i Selmer-systemet kunne på noen lovlig måte ha godkjent at kostnadene skulle føres på selskapet. Hadde toppledelsen kjent til noe slikt, ville de selv ha havnet på tiltalebenken, sa politiadvokat Anders Johnsen.

Skitur i Rondane

Den ene tiltaltes forsvarer, advokat Helge Wesenberg, mente det var nettopp derfor ingen i toppledelsen ville innrømme at de visste hva som foregikk.

— Min klient var ikke selv i direkte kontakt med konsernledelsen i Oslo. Det var de to regiondirektørene som fikk i oppdrag å gjøre det.

Den ene tidligere regiondirektøren har selv forklart at situasjonen rundt deres private eiendomsselskap og oppussingen på Espeland, ble tatt opp med hans overordnede under en skitur i Rondane, sa Wesenberg.

Han antydet også at Selmer-ledelsen hadde prøvd å beskytte den andre regiondirektøren. 53-åringen, som trakk seg ut av Espeland-prosjektet før skandalen ble avdekket, ble aldri spurt om sin befatning med saken, hevdet advokat Wesenberg. Prosedyrene fortsetter i dag. Dom i saken faller senere. Fakta/Selmer-skandalen

  • En tidligere prosjektleder og to tidligere regiondirektører i Selmer er tiltalt for grov økonomisk utroskap, etter at rehabiliteringen av herskapshusene deres på Espeland ble belastet arbeidsgiver. * To av dem erkjenner å ha fakturert Selmer for nesten 14 millioner kroner, men hevder at toppledelsen i selskapet hadde gitt sitt samtykke til dette. Dette blir blankt avvist av Selmer-ledelsen. * Den tredje tiltale nekter for å ha visst om annet enn mindre «forskutteringer» fra Selmers side. * Rettssaken mot dem har pågått i snart tre uker.