Enten du bruker laptop'en hjemme, i parken eller på bryggekanten: Kommunens trådløse nettverk sørger for bredbåndsforbindelse overalt. I dag er det en fantasi, men på neste bystyremøte det komme litt nærmere en realitet.

— Dette er noe som ikke vil koste så mye, men som har stor nytteverdi. Et effektivt trådløst nettverk må bygges ut i fellesskap, og da er det naturlig at kommunen styrer det, sier RV-politiker Mathias Hunskår Furevik.

18-åringen har sørget for at partiet vil ta opp ideen om et trådløst Bergen i neste bystyremøte. Nå håper han et flertall i bystyret tenner på ideen.

Trådløse trøndere

Og Furevik får støtte fra uventet hold.

— Det er veldig fint at RV tar opp dette spørsmålet. Vi har også diskutert dette med kommunen, og mener at den må ta styringen for å få dette på plass, sier Helge Dyrnes, administrerende direktør i Bergen Næringsråd.

Han er opptatt av at trådløst nettverk vil være viktig for å utvikle kunnskapsnæringen, og mener at Bergen må følge i fotsporene til byer som Trondheim, Åbo og Stockholm.

— Kommunen trenger ikke å subsidiere utbyggingen, men en samordning kan vise seg å være driftsøkonomisk fornuftig, sier Dyrnes.

I Trondheim er utbyggingen av «Trådløse Trondheim» i full gang. NTNU, Trondheim kommune, fylkeskommunen og flere andre aktører er medeiere i selskapet som bygger 80 basestasjoner i Trondheim sentrum. Det vil gjøre trønderhovedstaden til en av Europas første trådløse byer.

— Utbyggingen i Trondheim har kostet åtte millioner kroner. Det er rimelig for en utbygging som både offentlige og private vil gjennomføre, sier Furevik.

Han viser til at Universitetet har bygd ut et nettverk for sine studenter og ansatte, mens fylkeskommunen har etablert trådløst nett på noen videregående skoler. En samordning ville blitt billigere og gitt et bedre tilbud.

- Konkurrerer med ADSL

Lars Tveit, direktør for konkurranse og utvikling i Bergen kommune, er ansvarlig for kommunens IKT-strategi. Han sier det er teknisk mulig å bygge ut et trådløst nettverk, men synes sammenlikningen med Trondheim er litt urettferdig.

— Der var det NTNU som tok initiativet, og kommunen ble invitert til å henge seg på. Det er fortsatt ikke avgjort om nettet skal være gratis eller tilbys gjennom kommersielle aktører, sier han.

En gratisløsning, slik RV ønsker, ser Tveit store problemer med.

— Da vil vi kunne torpedere kommersielle aktører. Vi har jo et godt utbygget ADSL-nett i Bergen. Det ville mistet verdi hvis alle kan bruke det trådløse nettet, påpeker han.