• Styrking av behandlingstilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene. * Etablering av et sentralt akuttmottak for psykiatriske pasienter.

Dette er ifølge Statens Helsetilsyn de viktigste tiltakene for å bedre forholdene ved Sandviken Sykehus.

Situasjonen ved sykehuset har vært vanskelig i flere år. Helsetilsynet har nå gitt Helse Bergen påbud om å rette på forholdene, opplyser Helse Bergen i en pressemelding.

Styret i Helse Bergen er ifølge pressemeldingen informert om påbudet fra Helsetilsynet og har drøftet de tiltak som Psykiatrisk Divisjon vil anbefale å sette i verk for å løse den vanskelige situasjonen på Sandviken Sykehus.

Bakgrunnen for påbudet fra Helsetilsynet er at Korttidsavdelingen på Sandviken Sykehus gjennom lengre tid har slitt med kapasitetsproblemer og dermed overbelegg og korridorpasienter. Spesielt problematisk har det vært at man også har sett seg nødt til å plassere tvangsinnlagte på korridor, i mangel av et bedre tilbud. Belegget har til tider vært over 170 prosent.

Vanskeligheter med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert personell har ytterligere forsterket problemene, skriver Helse Bergen i pressemeldingen.