Ut på høsten skal bystyret behandle den videre fremgangen for byens nye kollektivtilbud på skinner.

2040 figurerer som et mulig tidsperspektiv for å nå frem til Åsane og Fyllingsdalen.

Det, mener Dag Skansen (H), er altfor lenge til. Han vil ha alt klart til 2020, senest til 2025.

— Vi er nødt for å forsere arbeidet. Vi kan ikke jobbe så langsiktig når prognosene viser en kraftig befolkningsvekst i Bergen og Omegn de kommende årene, sier han.

En historie om penger

På vegne av Høyre og KrF fremmet Skansen i torsdagens møte i bystyrets komité for miljø og byutvikling derfor et forslag om å forsere prosjektarbeidet. Ap, SV og Sp stilte med et eget forslag, som også innebar raskere takt i utbyggingen. Etter at dette forslaget ble nedstemt, valgte de å støtte merknaden fra Høyre og KrF.

Bompengemidlene frem til 2025 er allerede disponert, og gir ikke rom for raskere utbyggingstakt.

— Jeg vet at vi ikke har disse pengene, men alle bør være interessert i å finne løsninger som gir nedgang i biltrafikken og økt kollektivandel, sier Skansen.

Høyre har tidligere vært skeptisk til køprising som ekstra finansieringsmåte.

  • Jeg verken vil eller kan svare på om køprising eller høyere bompengesatser blir nødvendig for å få høyere tempo i bybanebyggingen. Det er uansett å starte i feil ende. Det er defensivt å begynne med å si at vi ikke har råd til å bygge raskere, mener Dag Skansen. **Les også:

Reis med Bybanen på TV**

Køprising på nytt

— Hvordan skal økt bybanetempo ellers finansieres?

  • Det går alltid an å finne løsninger om viljen er sterk nok lokalt og sentralt, sier han, og antyder at ett alternativ kan være lånefinansiering.

Skansen mener staten må gå i seg selv.

  • De kommer med småpenger og gir oss kjeft for ikke å gjøre noe med luftforurensningen. Det henger ikke sammen, sier han.

Komitéleder Ruth Grung (Ap) er enig i at 2040 er for langt frem. Men opposisjonen ser køprising som den tryggeste muligheten for å få finansiert videre utbygging raskt nok.

  • Vi kommer på ny til å utfordre byrådspartiene på dette i bystyret. Det er positivt at Høyre og KrF gir et så tydelig signal om høyere fart for Bybanen, men nå må de våge å ta de tøffe valgene for å få det til, sier Ruth Grung.
  • Det står ikke på oss, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Kaldt vann i hodet

Hun er glad for at et bredt komitéflertall gikk inn for å sette fart i det videre Bybane-arbeidet.

— Vi står klare til å foreta de nødvendige reguleringene og tiltakene som må til, sier Iversen, som mener det er mulig å bygge bybane både mot vest og nord samtidig.

Daglig leder Carl Erik Nielsen i Bybanen AS tror det blir vanskelig å nå frem til Åsane og Fyllingsdalen innen 2020.

  • Vi er heldig hvis vi kommer til Flesland innen 2015. Pengene til det er ennå ikke på plass. Jeg kan vanskelig se for meg at banen til Åsane og Fyllingsdalen står klar bare fem år senere. Selv om vi har både penger og planer, er utbyggingen svært krevende. 2030 er mer realistisk enn 2020 og 2025, sier han, og heller kaldt vann i blodet på politikerne.