Solveig Hille (83) hadde vært til legesjekk på Haukeland sykehus, der det ikke ble funnet feil på hjertet hennes. Hun ble sendt til Florida sykehjem for et par ukers rehabilitering, der hun likevel ble hun satt på store doser sterk hjertemedisin. Det førte til at hun få dager senere måtte gjeninnlegges på Haukeland med akutte forgiftningssymptomer og få motgift.

Ingen grunn til å dø

Familien er sjokkert over dødsfallet og krever at politiet skal granske saken til bunns. De mener legen har gjort seg skyldig i uaktsomt drap.

— Hun hadde et perfekt hjerte og var innlagt på sykehjemmet for en liten rekonvalesens etter å ha vært behandlet for vannansamling på lungene ved Haukeland. Det var ingen grunn til å tro at hun skulle dø. Hun hadde etter alt å dømme mange gode år foran seg, sier Kåre Hille.

De første dagene på Florida var moren i fin form, men så ble tilstanden dramatisk forverret, og hun ble kjørt i akuttambulanse til Haukeland igjen. Det var da det ble oppdaget at hun var forgiftet av medisiner. Et par uker senere døde hun ved et annet sykehjem i Bergen. Dette var i 2007.

Kåre Hille og søsknene hans gikk umiddelbart til Helsetilsynet med saken. Etter granskning der ble legen fratatt sin norske legeautorisasjon. Han har senere søkt om å få autorisasjonen tilbake, men har fått nytt avslag.

Politiførstebetjent Carl-Petter Leganger ved Bergen sentrum politistasjon bekrefter at politiet har mottatt en anmeldelse med krav om etterforskning, men kan ikke kommentere hvilke etterforskningsmessige skritt som er igangsatt.

Alvorlig sak

Helsetilsynet ser svært alvorlig på saken. Begrunnelsen for å ta fra legen autorisasjonen er «uforsvarlig virksomhet og grov mangel på faglig innsikt».

Statens helsetilsyn vil i de fleste saker hvor det konkluderes med at leger har utøvd uforsvarlig virksomhet, velge å reagere med en advarsel. Forutsetningen for en advarsel er at tilsynet tror at legen er i stand til å korrigere sin virksomhet i tråd med de vurderinger og råd som gis. Det tror ikke helsetilsynet i dette tilfellet. «Vi har ingen grunn til å tro at du vil korrigere din virksomhet slik at den blir forsvarlig. Av hensyn til pasientsikkerheten i helsetjenesten vurderes det derfor ikke som forsvarlig at du fortsetter som lege», skriver Statens helsetilsyn i sin rapport om saken.

Gransker flere saker

Helsetilsynet har i tillegg til den aktuelle forgiftningssaken innhentet kopi av journalen til en annen pasient ved Florida sykehjem som også skal ha fått store doser av den samme sterke hjertemedisinen, også i dette tilfellet foreskrevet av den polske legen. Tilsynsmyndighetene undersøker også mulighetene for at det kan foreligge tilsvarende tilfeller ved andre sykehjem som legen har arbeidet ved. Han skal ha vært ansatt i kortere perioder ved flere sykehjem rundt om i landet, også på Vestlandet.