I et spørsmål som hun har anmeldt til bystyrets møte 21. mai krever hun og Senterpartiet full innsats fra byrådet for å rydde opp i de ekstreme forholdene ved sykehjemmet.

Kjersti Toppe hevder at byrådet ikke har gjort jobben sin når det gjelder å styrke legedekningen ved eldreinstitusjonene i kommunen. Hun mener at Bergen i verste fall mangler 8-10 hele legestillinger ved sykehjem, bare for å nå de minimumskravene som kommunen selv har sagt de vil oppfylle, ifølge en opptrappingsplan som ble vedtatt allerede i 2003.

Helsetilsynet i Hordaland har opprettet tilsynssak mot Bergen kommune i saken som angår den akutte situasjonen ved Arna Helseheim. Sykehjemmet med 100 pasienter har bare en lege en dag i uken. Kommunen har fått frist til i dag med å svare Helsetilsynet på hva de vil gjøre for å løse problemet.