Likestillings— og diskrimineringsombudet krever i et brev datert 30.september at byrådet i Bergen redegjør for hvorfor døgnåpne, offentlige toaletter i sentrum kun er tilgjengelig for menn.

Partiet Rødt i Bergen klaget Bergen kommune inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet i sommer, fordi det bare finnes offentlige urinaler på nattestid.

Bergen kommune har offentlige toaletter på Rådhuset og Nonneseter terminal, men disse er kun åpne på dagtid.

Om natten er det bare tre offentlige urinaler som er åpne. Det er dette Rødt mener er direkte forskjellsbehandling av kvinner og dermed diskriminering.

De viser til likestillingsloven, som forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av menn og kvinner.

Krever begrunnelse

Nå har likestillings- og diskrimineringsombudet svart på Rødts klage. I brevet til byrådet skriver de:

«I denne saken har menn et døgnåpent offentlig tilbud mens kvinner kun har offentlige toaletter på dagtid, noe som i utgangspunktet stiller kvinner dårligere og kan anses som diskriminering på grunn av kjønn».

Ombudet understreker at de ikke har tatt stilling til om forholdet er i strid med loven, men ber om en redegjørelse og begrunnelse for at det ikke finnes offentlige toaletter for kvinner i sentrum på kveld og natt.

— Kan toalettene det vises til i klagen holde døgnåpne? er et av spørsmålene ombudet stiller byrådet.

pissoar2.JPG
PÅL ENGESÆTER

Må svare innen 20. oktober

Likestillings— og diskrimineringsombudets ber byrådet om svar innen 20. oktober.

«Dersom det stemmer at sentrum i Bergen kommune kun har offentlige toaletter for menn på kveldstid og dere ikke har planer om å tilby det samme til kvinner, vil ombudet vurdere om dette forholdet er i strid med likestillingsloven», skriver de i brevet.

Lovpålagt

Det er i utgangspunktet lovpålagt å ha et likeverdig offentlig tilbud for begge kjønn.

— Når Rødt Bergen hevder at kommunen kun tilbyr døgnåpne offentlige toaletter for det ene kjønn, er vår jobb å se nærmere på det, sier Åsulv Solstad, seniorrådgiver i likestillings- og diskrimineringsombudet. Han har sammen med førstekonsulent Edona Maksutaj underskrevet brevet til Bergen kommune.

— Ut over dette ønsker vi derfor ikke på nåværende tidspunkt å uttale oss noe nærmere om saken, skriver Solstad i en e-post til bt.no.

Byrådsleder Monica Mæland (H) og Lisbeth Iversen (KrF),byråd for miljø og utvikling, er bortreist på ferie. De har ikke besvart BTshenvendelser.

Er det urettferdig at kvinner ikke har det samme tilbudet som menn?