— Jeg synes det er flott at saken blir tatt opp på Stortinget, og jeg håper virkelig at det fører til at det vil skje noe. Om det ikke hjelper min sønn, så håper jeg det kan hjelpe andre i en liknende situasjon, sier moren til den 17 år gamle gutten.

I et intervju med BT for to uker siden fortalte hun om frustrasjonen over at barnevernet ikke har bedre kontroll over sønnen. 17-åringen har blant annet dyrket cannabis-planter i leiligheten han disponerer gjennom den private institusjonen Boenheten AS.

Fremskrittspartiet har nå tatt opp saken i et brev til barneminister Audun Lysbakken.

«På hvilken måte vil statsråden ta tak i utfordringene knyttet til tilfeller hvor barnevernsbarn ruser seg på institusjonene, samtidig som ansatte sliter med begrensede muligheter til å avdekke slike forhold gjennom ransakinger og liknende?» lyder spørsmålet til statsråden.

— Det er sterkt betenkelig at omsorgen og kontrollen svikter slik at barn som er under barnevernets omsorg, ikke bare kan bruke rusmidler på institusjonen, men til og med dyrke cannabis på rommet, sier Thomas Jacobsson, familiepolitisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

- Regjeringen ønsker å endre forskriften slik at institusjonene lettere kan gripe inn og for eksempel ransake en leilighet. Vil ikke det hjelpe?

— Forskriften er én ting, men man må også se på hvordan barnevernet bruker forskriften. Allerede i dag har institusjonene mulighet til å ransake hvis det er berettiget mistanke om at det for eksempel oppbevares rusmidler. Spørsmålet er da hvorfor dette ikke har skjedd. Det er grunn til å spørre hvor grensen skal gå før ansatte i barnevernet involverer seg. Den enkleste måten å gripe dette an på, er å gjennomgå barnevernets rutiner, sier Jacobsson.