I fjor mistet 33 barnehagebarn og 147 barn på SFO i Bergen plassen sin, fordi foreldrene ikke har gjort opp for seg. Det reagerer stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) på.

— En kan ikke håndtere dette på samme måte som mislighold av andre kjøp. Det er ikke som om du kjøper en vare og ikke betaler. Det Bergen kommune her gjør kan få store konsekvenser, og en er nødt til å tenke på barnets beste. Barna som mister tilbudet er kanskje akkurat de som har mest behov for det, sier Toppe.

Til barnets beste?

Hun mener at det må finnes andre måter å ordne opp i manglende betaling på, enn at det går utover barna. Juridisk ekspert Jon Christian Fløysvik Nordrum ved UiO mener praksisen er ulovlig. Det vil stortingsrepresentanten fra Hordaland få en avklaring på. I dag har hun bedt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om skriflig svar på følgende:

«Er dette lovlig praksis, og i tilfelle; meiner statsråden dette er ein ønska nasjonal praksis som tar omsyn til barnas beste?»

— Det er et dilemma om en kommune har mange som ikke betaler, men det går ikke an å ordne opp på denne måten. Vi må få en vurdering fra departementets side på om dette er lovlig, og om det skulle være lovlig: Er det ønskelig, spør Toppe.

Hun viser til at byråd for barnehage og skole, Jana Midelfart Hoff (H) i Bergen, selv etterlyser en nasjonal avklaring.

I Bergen reagerer også opposisjonspolitikere på måten byrådet håndterer manglende betaling. Kristin Akselberg fra Arbeiderpartiet har sendt inn to skriftlige spørsmål til byråden i forkant av neste møte i oppvekstkomiteén.

To spørsmål

Hun viser til barnehagelovens § 12a, som slår fast at barn har rett til barnehageplass i bostedskommunen.

«Kan byråden redegjøre for hvor mange av disse 27 utestengte barna som hadde rett på barnehageplass? I tilfeller der utestengte barn faktisk hadde rett på barnehageplass, hva vil byråden gjøre for å finne plasser til dem igjen?» spør Akselberg.

Ap-representanten etterspør også dokumentasjon fra byrådet i sitt andre spørsmål:

« Hvordan har byrådet kommunisert ut til enhetene den nye praksisen ved manglende foreldrebetaling? Kan man få se rundskrivet? »

Neste møte i oppvekstkomiteén er 2. februar.

VIL HA SVAR: Kristin Akselberg (Ap) har stilt to spørsmål om manglende foreldrebetaling til byråd Jana Midelfart Hoff (H).
Andre Leknessund Wik