Det er et av mange spørsmål kontrollutvalget i Bergen kommune vil ha svar på når den såkalte åpenhetssaken blir tema i kontrollutvalget tirsdag 24. april.

Saken kommer opp etter at BT i februar i år avdekket at svært lite gikk riktig for seg da byrådet ville finne ut om det var rett at ansatte i kommunen var redde for å si hva de mente om sin egen arbeidsplass.

Informasjonsdirektør Eva Hille bekreftet at kommunen trodde at de hadde hyret Universitetet i Bergen til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant kommunens ansatte. Universitetet avviste imidlertid at de kjente til undersøkelsen. Det viste seg også at honorar for undersøkelsen, 180.000 kroner, ble overført fra Bergen kommune til UiB-lektor Nils Sortlands private konto. Pengene er senere tilbakebetalt, og kommunen har trukket tilbake undersøkelsen.

VIL VITE: Kontrollutvalgsmedlem Mathias Hunskår Furevik vil vite hva som skjedde da Bergen kommune trodde de hyret UiB til organisasjonsundersøkelse.

Saken granskes internt ved UiB, og blir også tema når kontrollutvalget har bedt om en fullstendig forvaltningsrevisjon av hvordan offentlighetsloven blir praktisert i Bergen kommune. Det skjedde etter at BT avslørte at ingen dokumenter i saken var journalført.Informasjonsdirektør Eva Hille bekreftet til og med at hun ikke visste at e-post til og fra kommunen skulle journalføres.

Krever svar

Medlem av kontrollutvalget, Mathias Hunskår Furevik (Rødt), tar tirsdag saken opp i kontrollutvalget. Der ber han om at utvalget samler seg om følgende spørsmål til byrådsavdelingen:

— Er informasjonsdirektørens håndtering av kjøp av tjenester til kommunens organisasjonsundersøkelse gjort i tråd med kommunens eget regelverk og de regler som gjelder offentlige innkjøp?

— Hvorfor er ikke korrespondansen omtalt i BT 28. februar 2012 journalført på ordinær måte?

— Kontrollutvalget ber om å få oversendt all relevant dokumentasjon i saken, inkludert oppdragsavtalen med den aktuelle forskergruppen.

La seg flat

Byrådsleder Monica Mæland har tidligere bekreftet overfor BT at det har skjedd en rekke feil og overtramp i saken. Hun tar det fulle ansvar for det.

Også informasjonsdirektør Eva Hille og kommunaldirektør Robert Rastad har beklaget.

— Veldig mange tar ansvar uten at noe mer skjer. Personlig mener jeg at i alle fall noen må få en advarsel, sier Furevik til bt.no.

I dagens BT avdekkes også andre saker der Furevik hevder at byrådet har skjult dokumenter for offentligheten ved å bryte arkivloven og offentlighetsloven.