Det var ved Lundarosen ved Voss E16 ble innsnevret fra to til en kjørebane denne uken. Trafikklys ble ikke satt opp for å dirigere trafikken. Entreprenøren hadde heller ikke folk på plass for å dirigere.

— Livsfarlig og skandaløst. Tenk om to biler hadde kommet mot hverandre. Det er uforsvarlig å stenge det ene kjørefeltet på en europavei uten at sikkerheten ivaretas bedre, sier flere i Statens vegvesen som BT har snakket med.

BT er kjent med at saken har vært en «snakkis» i veivesenet.

Kom forbi

Flere har kontaktet politiet på Voss etter at de så at det ene feltet var stengt på europaveien. Onsdag kom en ansatt i Statens vegvesen forbi stedet.

— Han reagerte og varslet videre om dette, og vi dro ut for å undersøke. Jeg vet at også politiet var med, sier Lars Magnar Røneid i Statens vegvesen.

Han er prosjektleder for arbeidet som pågår på stedet i forbindelse med Vossapakko/Vangstunnelen.

Dirigering på plass

Statens vegvesen har engasjert NCC for å utføre arbeidet. De har igjen hyret inn Flage Maskin på Voss.

— Det jobbes nå med å sette i stand E 16 igjen slik at vi får to kjørebaner. Torsdag ble bilene dirigert forbi stedet, sier Røneid til BT torsdag.

Han forteller at de nå arbeider med å få klarhet i om stengingen av det ene kjørefeltet var vurdert i arbeidsvarslingsplanen på stedet.

— Det skal det gjøres. Man kan ikke stenge det ene kjørefeltet uten at dette er vurdert på forhånd i arbeidsvarslingsplanen, sier Røneid.

Varslingsplan

Det er NCC som er entreprenør på stedet, men de har kontrakt med Flage Maskin for å gjøre jobben ved Lundarosen. Sistnevnte henviser til NCC.

— Vi hadde en godkjent varslingsplan for at det ene feltet skulle stenges. I ettertid er det kommet krav om at biler må dirigeres manuelt forbi på stedet av hensyn til sikkerhet og trafikale problemer, sier Torkjell Eskeland i NCC.

— Vi har vært i kontakt med NCC og Flage Maskin. De hevder at stengingen var innbefattet i en godkjent varslingsplan. VVi vil se om dette stemmer og om arbeidet som ble utført var i tråd med den, sier Kjartan Hove i Statens vegvesen