En samlet kontroll— og konstitusjonskomité på Stortinget krever forsvarsministerens svar etter bråket rundt Forsvarets spesialstyrker.

Komiteen bestemte tirsdag, etter forslag fra Frp og Venstre, å sende et brev med syv spørsmål til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

VG skriver tirsdag ettermiddag at samtlige partier stiller seg bak utspørringen.

— I kjølvannet av det som er kommet fram gjennom diverse medieoppslag, mener vi det er grunn til å stille forsvarsministeren noen tydelige spørsmål om hva som faktisk har foregått under prosessen med sammenslåingen av spesialstyrkene, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp).

Truet til stillhet

Strøm-Erichsen har fått sterk kritikk for ikke å ha tatt på alvor påstander om løgn, manipulasjon og trusler om telefonavlytting fra Forsvarets toppnivå i forbindelse med forslaget om å flytte Marinejegerkommandoen fra Ramsund til Rena.

Hun har også erkjent at det tok tre måneder fra hun mottok en kritisk epost fra marinejegernes tillitsvalgte, til hun leste den.

— Denne saken er alvorlig. Hun har åpenbart et behov for å forklare seg, sier Per-Kristian Foss (H) til VG.

— Dersom det som er fremkommet i mediene er riktig, kan det være en alvorlig sak. Derfor må vi få avklart de faktiske forhold raskt, sier Anundsen.

TV 2 og VG meldte søndag at ansatte skal ha blitt truet til å støtte forsvarssjefens beslutning fra februar i år om å slå sammen spesialstyrkene til én felles styrke, plassert på Rena. Tillitsvalgte for marinejegerne skal ha sendt et varslerbrev til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), men dette skal ha blitt liggende uåpnet i tre måneder.

— E-posten ble dessverre liggende. Som statsråd er imidlertid ansvaret mitt, og jeg beklager at dette skjedde, sa Strøm- Erichsen i en kommentar på departementets nettsider.

Forsvarssjefen snudde

Presset mot marinejegerne skal blant annet ha bestått i trusler om telefonavlytting, ifølge VG.

— En ting er om innspill blir hørt ærlig på og vurdert, men likevel ikke tatt hensyn til. Det er en ærlig sak. Noe helt annet er det hvis noen blir forsøkt truet til taushet, at innspillene deres ikke kommer frem. I denne saken er grunnleggende prinsipper fraveket, sa Thor Manum, hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret for de organiserte i Norges Offisersforbund, til BT i går.

Striden endte med at forsvarssjef Sunde oppga prosjektet og valgte å beholde Marinejegerkommandoen og Forsvarets spesialstyrker som separate taktiske avdelinger der de er lokalisert i dag.