I dagens BT dokumenteres BKKs satsning i områder i Panama der andre kraftprosjekter har utløst voldsomme sammenstøt med urbefolkningen.

Kraftselskapet eier 26 prosent av de stemmeberettigede aksjene i Agua Imara, som jobber med en rekke kraftutbyggingsprosjekter i Panama, Costa Rica og en rekke land i Afrika sør for Sahara.

Nå krever Bergens-politikerne svar fra BKK.

Blir bystyre-sak

— BKKs engasjement i Panama og en rekke andre land stiller ekstra strenge krav til etikk og eierskap. Hvilke krav har kommunen, som en av BKKs største eiere, stilt til BKK, spurte Julie Andersland (V) under dagens spørretime i bystyret.

Finansbyråd i Bergen, Liv Røssland (Frp), svarte at byrådet nå har bedt BKK redegjøre for satsningen.

— Vi stiller strenge krav både når det gjelder etikk og samfunnsansvar, og forventer at de holder seg innenfor de rammene. På bakgrunn av dagens oppslag i BT har jeg bedt om en redegjørelse fra styreleder i BKK. Når den kommer, vil jeg dele den med bystyret, sier Røssland.

Arbeiderpartiets gruppeleder Harald Schjelderup, mener en redegjørelse er på plass.

Tvilsomme prosjekter

— BT har de siste ukene avdekket en rekke tvilsomme prosjekter som ser ut til å bryte med det som er viktige forutsetninger for kvotehandelssystemet, sier han.

Schjelderup mener norske selskaper må være ekstra påpasselige når de er involvert i store utbyggingsprosjekter i andre deler av verden.

— Slike prosjekter må drives forslarlig ut fra både etiske og miljømessige forhold. BTs reportasje indikerer at BKK må være påpasselige og at eierne må følge med, sier han.