— Elevene kan lett gjemme seg bort på en stor skole. Derfor har vi opprettet en miljøgruppe på fem lærere som fanger opp elevene utenfor klasserommet, opplyser Torill Slaatto Christie, fungerende rektor ved Sogn videregående skole i Oslo. Skolen har 1400 elever på 11 yrkesfaglige studieretninger og er gigantskolen med lengst erfaring i Norge. Velger Hordaland en modell med gigantskoler, er det erfaring å hente her.

65.000 kvadratmeter areal finnes ved Sogn videregående skole. Her er nok av muligheter til å stikke seg bort. Foruten fem lærere i miljøgruppe, har skolen satset på en ravneordning der hver av skolens 300 lærere har inspeksjon elleve timer i året. De voksne er godt synlige når de vandrer rundt og er utstyrt med identifikasjon. I tillegg er alle elevene fotografert og går med ID-kort på seg. Men skolen har ikke lenger Securitas-vakt og låste dører.

— Vi har alltid vært en stor skole og har innrettet oss deretter. Tas noen for mobbing og rasisme, er det rett ut. Vi har et meldesystem for problemer som fungerer, noterer alle biler som kommer, griper raskt inn hvis gjenger utenfra oppsøker skolen, opplyser Torill Slaatto Christie.

I tillegg til skolens 300 lærere, har skolen 50 merkantilt ansatte. 20 personer sitter i ledergruppen. Stort mangfold gjør at ulike studieretninger kan dra nytte av hverandre.